10 GPRS-operatører er i gang

Verden over er ti teleoperatører kommet i gang med GPRS-tjenester basert på Nokias systemer, der de blant annet får en faktureringsløsning.

Verden over er ti teleoperatører kommet i gang med GPRS-tjenester basert på Nokias systemer, der de blant annet får en faktureringsløsning.

I Sverige tilbyr Europolitan ulike typer GPRS-abonnementer til bedrifter og privatpersoner. Prøveperioden med rabatterte abonnementspriser startet 1. desember og varer ut mars.
Les mer om Europolitan og GPRS: Svenskene får sin første GPRS-telefon

De øvrige operatørene er: Cable & Wireless Optus (Australia), Centertel (Poland), diAx (Sveits), EuroTel (Tsjekkia), Fujian (Kina), KG Telecom (Taiwan), M1 (Singapore), New World PCS (Hongkong) og Pacific Century CyberWorks Mobility Services (Hongkong).

Tjenestene er på et svært tidlig stadium. Nokia mener at det å få tjenestene i gang er et første skritt, og at det neste er å optimalisere GPRS-nettene med tanke på formidling av "WAP og annet innhold".

Det er langt igjen før disse GPRS-tjenestene realiserer teknologiens fulle potensial med datahastigheter på opptil 100 kb/s.

Europolitans tilbud garanteres i dag bare dersom kunden bruker Motorola-telefonen Timeport 260. Denne telefonen gir maksimalt 20 kb/s for nedlasting av data, og 10 kb/s for sending. Europolitans rimeligste GPRS-abonnement gjelder dessuten bare WAP. GPRS Surf, som gir fast tilgang til Internett, koster 295 svenske kroner per måned. Når forsøksperioden opphører 1. april, betales dessuten 20 kroner per MB data som formidles.

Hvis du hovedsakelig er interessert i rask trådløs Internett-tilknytning, anbefaler Europolitan et annet abonnement med teknologien HSCSD - "high speed circuit switched data". Det krever at du har en GSM-telefon som tillater dataoverføring i 14,4 kb/s per kanal, og er i stand til å kombinere tre kanaler for nedlasting, slik at du kommer opp i 43,2 kb/s. Dessuten må telefonen bidra med datakomprimering. Europolitan legger dessverre til: "Det kommer att finnas en del terminaler som kan hantera någon eller några av dessa funktioner och en del som klarar samtliga."

En vesentlig styrke ved Nokias GPRS-tilbud til operatører er måten det integreres i operatørenes øvrige system, og måten det løser nye utfordringer innen fakturering. Selv om det kretssvitsjede HSCSD i øyeblikket tilbyr raskere trådløst Internett, er det det pakkesvitsjede GPRS med sin sømløse integrering mot IP som representerer framtiden.

Nokia profilerer GPRS ikke bare som tjeneste for individuell surfing, men først og fremst som bedrifts- og organisasjonsintern løsning, siden GPRS også gir kontinuerlig tilknytning til et lokalnett. Selskapet er utviklet en pilot for trådløs ERP (ressursforvaltning) basert på SAP R/3, og demonstrerer en enkel bedriftsanvendelse på sitt nettsted.

Til toppen