10 Høyre-stemmer kan stanse EU-direktivet

Partiets standpunkt avhenger av statsministerens svar på 14 spørsmål.

10 Høyre-stemmer kan stanse EU-direktivet
Bilde:

Aftenposten.no skriver i dag at Høyre truer med veto mot datalagring.

Partiene SV, Sp, Venstre, KrF og Frp har gjort det klart at de er mot å gjøre EUs datalagringsdirektiv gjeldende i Norge, og vil derfor bruke reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen. Arbeiderpartiet er foreløpig alene om å støtte innføringen av direktivet, og er avhengig av at også Høyre sier «ja».

Ifølge Aftenposten er det nok at ti av Høyres 30 stortingsrepresentanter stemmer nei for at Norge nedlegger sitt første EØS-veto. Seks er kjent for å være mot direktivet – Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner, Nikolai Astrup, Frank Bakke Jensen, Elisabeth Aspaker og Anders B. Werp – mens tre har uttrykt stor skepsis – Ine Marie Søreide, André Oktay Dahl og Bent Høie.

Partileder Erna Solberg skal i dag sende et brev med 14 spørsmål til statsministerens kontor. Spørsmålene dreier seg om kontrollmekanismer, om Regjeringen vil kreve seks eller 24 måneders oppbevaring av trafikkdata, om terskelen for å få tilgang til trafikkdata, hva slags forbrytelser, målt i strafferamme, som kvalifiserer til innsyn i trafikkdata, og hvilke følger et mulig norsk veto vil få for EØS-avtalen.

Solberg sier til avisa at det kan bli aktuelt også for Høyre å bruke reservasjonsretten. Hun vil ellers ikke utelukke at Høyre-representantene kan fristilles når Stortinget skal stemme over direktivet.

    Les også:

Les mer om: