10 mill. rett i lomma til Agresso

Agresso har inngått en kontrakt med Royal Airforce om leveranse av administrativ programvare til ett av Englands største IT-prosjekter noensinne. Samlet ordreverdi for leveransen er på 50 millioner kroner, og ti millioner går rett i lomma til Agresso

Agresso har inngått en kontrakt med Royal Airforce om leveranse av administrativ programvare til ett av Englands største IT-prosjekter noensinne. Samlet ordreverdi for leveransen er på 50 millioner kroner, og ti millioner går rett i lomma til Agresso

Det britiske luftforsvaret, Royal Airforce, skal i samarbeid med IBM skifte ut 200 ulike vedlikeholds-, distribusjons- og økonomisystemer. Prosjektet er ett av de største IT-prosjekter i England noensinne og har en kostnadsramme på fem milliarder kroner. Som leverandør av den administrative programvaren har RAF valgt Agresso, som, gjennom sin britiske forhandler Fraser Williams, har fått en kontrakt med en samlet ordreverdi på 50 millioner kroner.

Den rene produktleveransen har et omfang på mellom 15 og 20 millioner kroner, og omfatter levering av standardprodukter. Dette innebærer at den delen av betalingen som går til Agresso kan betraktes som ren fortjeneste.

- Trekker man fra provisjonene som går til Fraser Williams, sitter vi igjen med rundt 10 millioner kroner som nærmest er å regne som ren profitt. Produktene som leveres krever svært små justeringer, sier økonomidirektør i Agresso, Kjersti Halseth, til digi. Hun legger til at det er snakk om betraktelige tilleggsytelser.

- Den delen av kontrakten som overstiger de 15-20 millionene er hovedsakelig knyttet til implementeringen av systemet. I utgangspunktet skal Fraser Williams ta seg av denne delen, men mangel på kapasitet gjør at også kompetanse fra Agresso vil bli benyttet. I tillegg kommer leveranser av tilleggsmoduler og vedlikehold, sier Halseth og forklarer at vedlikeholdsleveranser årlig vil ligge på rundt 15 prosent av prisen på programvaren.

Agresso omsatte for 75 millioner i 1996, og får mye av sin omsetningen fra offentlig sektor.

- Leveransen er meget viktig for oss. At vi kan skilte med en leveranse i denne størrelsesorden til en stor britisk organisasjon, betyr mye når vi skal markedsføre oss overfor offentlig sektor, sier Halseth.

Agresso har jobbet i flere år med RAF-kontrakten som vil gi et solid bidrag i kassen. Halseth vil ikke si noe om hva man forventer av omsetning i inneværende år, men målsetningen om å nå 500 millioner kroner i år 2000 står fortsatt ved lag. Strategien til selskapet fremover er sterkere fokus på markedsapparatet, og selskapet planlegger å kjøpe opp flere forhandlere i årene som kommer.

Til toppen