10 prosent verdifall i Norges PC-marked

- Vi har opplevd vårt merkeligste halvår, sier Compaqs PC-veteran Asbjørn Søgstad. Han anslår omsetningsfallet innen det norske PC-markedet til 10 prosent i verdi.

Søgstad gjennomgår DMRs siste undersøkelse av utviklingen på det norske PC-markedet. DMR-tallene bekrefter den nordiske tendensen som IDC registrerte i sine tall som ble offentliggjort for noen dager siden.
Les om undersøkelsen fra IDC:
PC-salget i Norden går tilbake

Søgstad starter med denne oversikten for Norge i første halvår og andre kvartal 2000, målt i forhold til samme perioder i fjor:

1. halvår 2000 mot 1. halvår 1999 2. kvartal 2000 mot 2. kvartal 1999
alle slags Intel-baserte maskiner - 17 % - 18 %
tjenere - 16 % - 18 %
forbruker-PC-er - 28 % - 33 %
forretnings-PC-er - 22 % - 23 %
bærbare PC-er + 48 % + 57 %

- Vi hadde forventet en nedgang innen tjenere og forbruker PC-er. Men nedgangen innen PC-er til forretningsmarkedet var vesentlig større enn bransjen hadde spådd. Det er dette segmentet som teller fleste aktører, og det er her konkurransen ble hardest. Det har vært noen "tøffe fighter" i første halvår.

To forhold gjør at nedgangen i antall enheter ikke gir seg utslag i tilsvarende nedgang i verdi. Årets tjenere er dyrere enn de som ble solgt i fjor. Økningen i bærbare PC-er i forhold til stasjonære trekker også opp gjennomsnittsprisen per enhet. Søgstad anslår likevel den samlede nedgangen i verdi til rundt 10 prosent.

- Det er tydelig at flere bedrifter foretrekker å utstyre medarbeidere med én bærbar PC i stedet for to stasjonære, en på jobben og en hjemme. I annet kvartal i fjor ble det solgt fire stasjonære PC-er for hver bærbar. I år er forholdet nede i tre.

DMR-tallene viser at Compaq erobrer markedsandeler i alle såkalte PC-segmenter unntatt stasjonære arbeidsstasjoner til bedriftsmarkedet. Samlet sett er andelen 18 prosent i første halvår og 20 prosent i andre kvartal. Innen tjenere er Compaq fire ganger så stor som nærmeste konkurrent, med en andel på 46 prosent i andre kvartal. Innen forbruker-PC-er er andelen 12 prosent i første halvår, men hele 16 prosent i andre kvartal. Det er liten forskjell mellom de tre store i dette segmentet, men Compaq tar så vidt første plass foran IBM og Fujitsu-Siemens.

Innen forretnings-PC-er er Compaqs andel 20 prosent i første halvår, og 19 prosent i andre kvartal. Søgstad forklarer dette med forsinket levering av maskiner som ellers hadde vært registrert i juni, men som først ble overgitt kundene i juli. Forsinkelsen skyldes nye modeller.

Innen bærbare er Compaqs andel 23 prosent i andre kvartal mot 20 prosent i første halvår. Det er et stykke igjen før Compaq tar igjen Toshiba (28 prosent), men også et stykke nedover til de andre store aktørene Dell (16 prosent), Hewlett-Packard (9 prosent) og Fujitsu-Siemens (4 prosent).

- Vi venter ikke volumvekst i tredje kvartal, blant annet fordi tredje kvartal i fjor var det siste store kvartalet før år 2000-arbeidet la en demper på PC-innkjøpene. Men fjerde kvartal vil nok vise en solid framgang.

Selv om 1999 fortoner seg som det store volumåret for PC-markedet i Norge, minner Søgstad om at markedsleder Compaq likevel presterte å tape penger på sin PC-virksomhet. I det merkelige året 2000 der volum og omsetning går tilbake, går man derimot med et solid overskudd.

- I år har vi et lavere fokus på volum, konstaterer Søgstad til slutt.
Til toppen