10 råd for å ruste opp nettstedet ditt

Slik kan du lager du et nytt og bedre nettsted - uten kostbare investeringer i nye tekniske løsninger.

Slik kan du lager du et nytt og bedre nettsted - uten kostbare investeringer i nye tekniske løsninger.

Nina Furu har vært fast gjesteskribent for digi.no siden 1999 og bidrar jevnlig med sin innsikt fra arbeide i bransjen og som lærer ved Westerdal.

Jeg er ganske ofte involvert i utviklingen av nye nettsteder for kunder. Og det er en ting som stadig forbauser meg: At det faktisk ikke er noe galt med de gamle.

Det vi si – selvfølgelig er det noe galt med de gamle nettstedene, ettersom de ikke oppfyller de målsettingene kundene har. Men det er bare sjelden at dette skyldes en dårlig teknisk løsning eller et inadekvat design. Likevel er det ofte disse tingene kunden ønsker å fornye.

Spør de meg (og disse kundene gjør jo nettopp det), er dette sløsing med tid og penger. I hvert fall med mindre kunden først løser de strategiske, konseptuelle og rutinerelaterte problemene som hindrer nettstedet i å fungere effektivt. Og når disse problemene først blir løst, viser det seg ofte at eksisterende løsning og design fungerer helt fint – bare det blir brukt riktig.

Denne prosessen kaller jeg web-vitalisering. Fordi det handler om å vekke et nettsted til live, få det til å fungere etter hensikten. Og virkemidlene har ingen ting med verken teknikk eller design å gjøre.

Derimot har det å gjøre med innhold, med strategi og etablering av gode rutiner. Det er ikke gjort over natten, men ett sted må man begynne. Så her er min sjekkliste med 10 punkter som kan mangedoble effekten av nettstedet ditt – uten at du investerer en krone:

1. Ha en bevisst målsetting. Gjerne en som er kvantifisert, slik at du faktisk kan måle om du oppnår den. Jo enklere og mer konkret målsettingen er, jo bedre er det.

2. Ha et entydig web-konsept som støtter opp under målsettingen. Hvis du vil selge varer, så etabler en nettbutikk. Hvis du vil distribuere informasjon, så lag en informasjonskiosk, osv. Nettsteder som prøver å gjøre alt for mye forskjellig på en gang er ofte feilslåtte.

3. Vær konkret og bevisst på hva du ønsker at brukeren skal gjøre på ditt nettsted (”Most Wanted Response - MWR”). Vil du at han skal handle, laste ned brosjyrer, komme i kontakt med andre brukere, investere i ditt selskap ..?

4. Sørg for at MWR er ønskelig og gunstig for brukeren. Nei, brukerne kommer ikke til å levere selvangivelsen på nett hvis det er vanskeligere og mer tidkrevende enn å ringe eller sende brev. For eksempel.

5. Sørg for at brukeren oppdager og forstår MWR med en gang han kommer inn på siden. Akkurat som selve konseptet må være innlysende for brukeren ved første øyekast, må også sentral funksjonalitet være åpenbart tilgjengelig.

6. Tilrettelegg slik at det er enkelt og innlysende for brukeren hvordan han utfører MWR. Man kan faktisk ikke skulke unna god, gammeldags brukervennlighet.

7. Sørg for at brukeren finner nettstedet ditt. Enten det er via søkemotorer, web-kampanjer, URL oppgitt i annet materiell eller på andre måter.

8. Definer relevante KPI’er for nettstedet. (KPI = Key Performance Indices, altså nøkkeltallene som forteller deg hvordan det går med nettstedet.) Hvilke KPI’er du velger kommer an på målsettingen din. Antall besøkende? Salgstall? Antall nedlastinger ..?

9. Følg med på KPI’ene. Det er ikke nok å bare ha statistikk, salgstall, effektivitetstall og andre KPI-målinger. Du må følge med på dem også. Over tid.

10. Iverksett tiltak når/hvis/der effekten synker eller ikke er bra nok. Du kan tro og mene så mangt, men tallenes tale er vanligvis temmelig klar. Hvis en annonse ikke skaper salg, er den sløseri med penger. Hvis en funksjonalitet ikke blir brukt, er den enten for lite synlig, for vanskelig å bruke eller den har ikke livets rett. Og så videre.

Har du lyst til å jobbe videre med web-vitalisering eller andre tiltak for å forbedre webben din, så kom innom mitt nettsted www.nettredaktor.no.

--------------------------

Nina Furu

www.nettredaktor.no

--------------------------

Til toppen