100 må gå i IBM Norge

En godt gjemt IBM-fagforeningsside viser at det er langt flere i IBM Norge som må gå enn tidligere antatt.

En godt gjemt IBM-fagforeningsside viser at det er langt flere i IBM Norge som må gå enn tidligere antatt.

6. mai kom sjokkbudskapet fra sentralt hold hos IBM da IT-giganten kunngjorde at det i løpet av andre kvartal vil igangsettes en rekke tiltak for å forbedre selskapet.

For å nå målet opplyste finansdirektør Mark Lougridge at det kan være nødvendig med betydelige nedskjæringer av personell, mellom 10.000 til 13.000 personer, «frivillig og ufrivillig». Nedskjæringene vil i hovedsak skje i Europa.

Det var spesielt ledere som skulle bli rammet, og det ble antydet at hver fjerde sjef må gå.

Informasjonsdirektør Per Vassbotn sa på spørsmål fra digi.no at endringene i liten grad vil ha effekt i Norge.

– Vi ser ikke for oss at det blir nødvendig med oppsigelser, idet vi ved eventuelle justeringer vil finne fram til frivillige ordninger, fortalte han.

Vassbotn har hele tiden holdt fast at det kun dreier seg om et trettitalls som må gå «frivillig» idet de får tilbud om sluttpakker. Men dette skal være nedskjæringen som følge av den såkalte Rosa-kontrakten, etter at EDB-sjef Endre Rangnes stakk av med den massive Storebrand-kontrakten.

I tillegg jobbet ledelsen med å finne smidige overgangsordninger og tilbud om førtidspensjonering.

    Les også:

Men digi.no har kommet over en italiensk fagforeningsside ved IBM European Works Council som forteller om langt flere stillinger. Siden viser drastiske nedskjæringer blant IBM-ansatte med tall for hvor mange ansatte som skal bort i hvert land.

IBM European Works Council består av medlemmer fra IBMs ledelse og medarbeider-representanter fra de enkelte EU-land. Rådet ble etablert den 1. januar 2003 for å involvere medarbeiderne i konsernets beslutningsprosesser.

Flere land er merket med bomber, noe som innebærer aksjoner mot IBM-ledelsen, eller blå firkanter, noe som illustrerer land hvor fagforeningene har besluttet å ta oppgjøret i brevs form til toppledelsen.

For Norge er det oppgitt at 100 ansatte skal bort fra selskapet. Landet er merket med blå firkant, som betyr at fagforeningene i IBM Norge markerer sin uvilje per brev til IBMs toppledelse i USA.

Dette kartet angir hvor mange IBM-ansatte som blir berørt i verden:

Tillitsvalgte hos IBM Norge, Kjell Flagstad, bekrefter at det pågår aksjoner og at tallet 100 kan stemme. Men han mener at IBM langt på vei har gjort de nødvendige nedskjæringer med det digi.no tidligere har omtalt.

Det gjør også personaldirektør Eivind Stokke, som medgir at 100 IBM-ansatte tilbys overgangsordninger.

digi.no har tidligere omtalt etter opplysninger fra IBM Norge, at det kun dreier seg om et trettitalls personer, som den gang ble relatert til Rosa-kontrakten, som må gå. I tillegg har 12 personer blitt flyttet over til Infocare, tre-fire stillinger til EDB, pluss 10 til 15 seniorer som har fått tilbud om førtidspensjonering.

Med godvilje blir dette likevel bare 70 stillinger.

Men den italienske nettsiden har åpenbart fått IBM Norge til å endre forklaring, for Stokke sier nå til digi.no at det er langt flere som er blitt tilbudt førtidspensjoner.

Flagstad på sin side viser til Sverige, som er blitt dramatisk sterkere berørt, der over 600 ansatte må gå. Sverige er blant landene som er merket med bombe og som gikk til demonstrasjon 23. mai.

Sverige måtte dessuten operere med rene oppsigelser uten sluttpakker. Til sammenligning har IBM Norge rundhåndet gitt tilbud om opptil 18 måneders lønn, avhengig av ansiennitet, noe som gjøres gjeldende fra 1. januar 2006.

- Norge er det eneste landet i IBM-systemet som har sluppet unna rene oppsigelser ved tilbud om overflytting til andre bedrifter eller frivillige pakker, sier Flagstad til digi.no.

Gode resultater har ikke gjort saken noe bedre. IBM hadde en solid fortjeneste med 1,4 milliarder US dollar i første kvartal 2005 og ni milliarder dollar for hele 2004.

Til toppen