100 må gå i Nera

Nera må spare penger. En ny spareplan anslår at inntil 80 årsverk skal bort i datterselskapet Nera Networks, samtidig som 20 stillinger i salg, administrasjon og FoU henger i en tynn tråd.

"Behovet for rask implementering av tiltakene er forsterket av den rådende markedssituasjonen", heter det i en redegjørelse fra styret i Nera ASA som anbefaler bedriftsforsamlingen i selskapet å vedta en omfattende rasjonalisering av leveransekjeden i datterselskapet Nera Networks AS.

- Administrasjonens foreløpige kartlegging viser at det vil oppstå en overtallighet i området 60 - 80 årsverk som følge av rasjonaliseringen. Samtidig vil, på bakgrunn av den sammenligning som er foretatt med eksterne leverandører, enkelte produksjonsprosesser bli nærmere vurdert. I tillegg planlegges justeringer av salgs, administrasjons- og F&U-kostnader, - dette vil påvirke ytterligere 10-20 årsverk, skriver Nera i meldingen.

Det største forbedringspotensialet Nera-ledelsen mener å ha identifisert, er innen planlegging, innkjøp, prosjektledelse og administrasjon i Nera Networks.

- Både med tanke på å bevare arbeidsplasser i Norge og å gjenvinne lønnsomhet er det helt kritisk at de tiltakene som her er omtalt blir implementert så raskt som mulig, sier konsernsjef Bjørn Ove Skjeie i Nera-gruppen i en pressemelding.

Til toppen