100 millioner å tjene på å gjøre norske håndverkere e-mobile

SPCS-selskapet EMData har over 800 håndverksbedrifter i kundekretsen. Et samarbeid med Alcatel for å gjøre håndverkerne e-mobile åpner et nytt marked på 100 millioner kroner over tre år.

SPCS-selskapet EMData har over 800 håndverksbedrifter i kundekretsen. Et samarbeid med Alcatel for å gjøre håndverkerne e-mobile åpner et nytt marked på 100 millioner kroner over tre år.

Det handler om EDI, om Internett og om EMData-produktet Travel Elektriker, en mobil løsning som elektrogrossist Alcatel Distribusjon har testet.

Erfaringene ligger til grunn for et konsept som integrerer systemer hos distributør (altså Alcatel), elektromontørfirmaet og dette firmaets kunder. Konseptet går ut på at elektromontøren bytter ut penn og papir med en håndholdt datamaskin basert på Windows CE, og at en mobil kommunikasjonsløsning oppdaterer informasjon hos de tre involverte parter.

En ny jobbordre registreres av saksbehandler på kontoret og overføres til elektromontøren som skal utføre jobben. Elektromontøren registrerer hvordan jobben utføres, hva som brukes av materiell og timer, og fyller ut en sluttkontroll. Denne informasjonen overføres til kontoret som umiddelbart kan sende ut fakturaen til kunden. Timene legges automatisk inn i lønnssystemet. Mangler elektromontøren materiell, kan varer bestilles direkte fra Alcatel gjennom Travel Elektriker. Denne fakturaen går elektronisk fra Alcatel til kunden hvor ordre, regnskap og lager blir oppdatert.

Løsningen omfatter med andre ord automatiserte rutiner for ordre og bestilling hos Alcatel Distribusjon - med døgnkontinuerlig tilgjengelighet hele uka - med én gangs registrering av data til flere formål hos kunde, distributør og montør, og tilgjengelig datakraft i servicebil og på byggeplass.

Ifølge Alcatel er potensialet hos dem opptil 600 servicebiler over tre år. SPCS regner med et potensiale for hele håndverksbransjen på 2500 solgte enheter over tre år. Det skulle bety 37,5 millioner kroner til SPCS og 62,5 millioner til Alcatel over tre år.

Til toppen