100 millioner på Internett innen 1998

100 millioner mennesker vil bruke Internett jevnlig innen 1998. Dette tror det amerikanske Gartner Group, som mener dette er et nøkternt anslag.

100 millioner mennesker vil bruke Internett jevnlig innen 1998. Dette tror det amerikanske Gartner Group, som mener dette er et nøkternt anslag.

På et symposium for teknologibedrifter i Florida sa Doug Cayne at tallet på framtidige internett-brukere er vanskelig å anslå, ettersom tallene endrer seg så og si fra dag til dag.

- Jeg vil nøkternt anslå at vel 30 millioner mennesker hadde tilgang på internett ved inngangen til 1996, sier Cayne til Reuters. Tallet på datamaskiner i bruk er anslått til vel 250 millioner på verdensbasis.

Gartner Group, som er en ledende leverandør av ulik markedsinformasjon i USA, sier videre at innen 2001 så vil alle som bruker internett ha tilgang via modem. Ytterligere 15 prosent vil bruke kabel-modem, 25 prosent vil bruke ISDN, og 5 prosent ulike satellitt-løsninger, mens mindre enn 5 prosent ventes å bruke ADSL, som er en måte å øke hastigheten på eksisterende telefonlinjer på.

- Vi tror ikke at båndbredden blir noe særlig bedre. De som produserer innhold bør tenke på det, sier Cayne til Reuters.

Til toppen