100 prosent ublandet Java

Over 100 selskaper er med på et initiativ fra Netscape, Sun og IBM for å sikre at Java ikke lider samme skjebne som Unix. Men Microsoft er foreløpig ikke blant dem.

Over 100 selskaper er med på et initiativ fra Netscape, Sun og IBM for å sikre at Java ikke lider samme skjebne som Unix. Men Microsoft er foreløpig ikke blant dem.

Hovedpoenget med programmeringsspråket Java, som skal sikre interaktive applikasjoner på Internett uavhengig av brukerens maskintype eller operativsystem, er nettopp at Java-applikasjoner ikke skal benytte kode fra et annet språk, eller dra veksler på egenskapene til et bestemt operativsystem.

Initiativet fra Sun, Netscape og IBM går ut på at applikasjoner som tilfredsstiller dette kravet, skal utstyres med et merke som garanterer at den er realisert i "100 prosent ublandet Java". Kunden skal da ha sikkerhet for at den kjører på enhver Java-kompatibel plattform.

Bransjen fikk ikke mange dager på seg til å svare om man ville støtte initiativet eller ikke. Oracle og Apple var blant de 100 som svarte positivt tidsnok til å nå kunngjøringen onsdag kveld norsk tid. Da Microsoft ble kontaktet av initiativtakerne, var svaret at man ville diskutere saken internt. Selskapet har hittil latt være å gi noen tilbakemelding.

Microsoft hevder at de ble kontaktet først kvelden før kunngjøringen – latterlig seint til å gi noe velfundert svar. I uavhengige erklæringer sa flere talsmenn for Microsoft at selskapet støtter Java, og går inn for at det opprettes en leverandøruavhengig komite for å overta dagens Java-standard, på samme måte som Microsoft har levert fra seg kontrollen over ActiveX.

Sjefen for Suns datterselskap JavaSoft, Alan Baratz, hevder at Microsoft har utviklet proprietære utvidelser til Java, og at programmer som nytter disse, bare vil kunne kjøre under Windows.

Til toppen