100X Internett

Etter planene skal neste generasjons Internett ha en overføringshastighet på 100 ganger dagens nett.

Etter planene skal neste generasjons Internett ha en overføringshastighet på 100 ganger dagens nett.

Et utkast til det som kalles neste generasjons Internett er nå lagt ut på nettet av Clinton-administrasjonen, skriver CNet. Ifølge tidskriftet skal den nye generasjonen Internett ha en overføringshastighet som ligger på mer enn 100 ganger dagens.

Med langt raskere hastighet skal dette gi et supernett der forskere har den båndbredden de trenger for å gjennomføre fjernundervisning, etablere digitale bibliotek og forskningsgrupper. Supernettet skal koble sammen mer enn 100 universiteter og forskningsinstitusjoner.

Lignende nett er også på planstadiet i Europa.

Til toppen