106 tonns supermaskin når 12,3 teraflops

IBM har utvidet sjakkmesteren "Deep Blue" til 8192 prosessorer og 106 tonn. "ASCI White" skal simulere testing av atomvåpen og blir verdens kraftigste supermaskin.

IBM har utvidet sjakkmesteren "Deep Blue" til 8192 prosessorer og 106 tonn. "ASCI White" skal simulere testing av atomvåpen og blir verdens kraftigste supermaskin.

28 trailere startet sist fredag reisen fra IBMs anlegg i delstaten New York til Lawrence Livermore National Laboratory i det nordlige California, med det som betegnes som en fjerdedel av maskinen. Laboratoriet drives av University of California på oppdrag fra USAs energidepartement. Flere avdelinger i Livermore er viet militære formål. Laboratoriet vil ganske sikkert spille en vesentlig rolle dersom det blir noe av NMD-programmet ("National Missile Defense") som skal relansere Ronald Reagans stjernekrigprogram under dekke av å styrke forsvaret mot raketter fra det amerikanerne inntil nylig stemplet offisielt "utsøttte stater" ("rogue states").

Maskinen koster Energidepartementet 110 millioner dollar. Betegnelsen ASCI White viser til programmet "Advanced Strategic Computing Initiative" som maskinen er en del av. Et av målene med dette programmet er å bygge stadig kraftigere supermaskiner og en gang komme på høyde eller gå forbi det menneskehjernen kan få til.

Ferdig montert i Livermore vil maskinen kreve 1000 kvadratmeter. IBM og Livermore-talspersoner sier maskinen kan avskaffe behovet for å teste kjernefysiske våpen. Clinton-administrasjonen har som mål at datasimuleringer skal erstatte reelle prøvesprengninger. Senatet er uenig, og stemte følgelig ned i fjor Clintons forslag om globalt forbud mot kjernefysiske sprengninger.

Ytelsen til ASCI White er anslått til 12,3 teraflops eller 12.300 milliarder flytetallsoperasjoner per sekund. Ifølge Livermore kreves det en ytelse på 100.000 milliarder operasjoner per sekund for å redusere tiden for en fullverdig simulering til én måned. Laboratoriet regner med å disponere denne regnekraften innen 2004. Da er det avtalt at IBM skal levere etterfølgeren til White.

Under en simulering, vil ASCI White sende data til en rekke arbeidsstasjoner med visualiserende programvare. Sprengningen vises på storskjerm. Forskere skal kunne se uante detaljer, blant annet hvordan enkeltatomer oppfører seg.

Det er meningen at maskinen skal fritas for militære oppgaver to ganger i året. Da vil maskinen overlates til oppgaver innen astrofysikk, materialvitenskap og medisinskforskning tre-fire dager i strekk.

Da IBM demonstrerte den forrige rekordraske supermaskinen, ASCI Blue Pacific, for 21 måneder siden, var ytelsen 3,87 teraflops. Etter Moores lov skal datakraft fordobles i perioder på atten måneder. IBM har altså overgått denne loven. Greier selskapet å holde takten i utviklingen av superdatamaskiner, kan menneskehjernen forbigås i operasjonell kapasitet i løpet av ti år. I praktisk regnekapasitet er selvfølgelig maskinen langt overlegen.

Når ASCI White er installert, vil Blue Pacific stilles til allmenn disposisjon for amerikansk forskning. Maskinen er bygget opp av standardkomponenter, og tilsvarer grovt sett 512 tjenere av typen RS6000, hver med 16 prosessorer. Disse drives i en arkitektur kalt massiv parallellprosessering. Operativsystemet er IBMs Unix-variant AIX. Oppstartrutinen krever to timer. Mangfoldet av deler gjør at IBM beregner gjennomsnittlig 100 timer mellom hver gang maskinen krasjer.

White er 1000 ganger så rask som Deep Blue, maskinen som slo stormester Garry Kasparov i en sjakkturnering for tre år siden.

Les mer om superdatamaskiner:


Scali: Kvantesprang i skalerbarhet
Scali: Alpha-prosessor i norsk superdatamaskin
Kraftig superdata med programmerbare kretser
Cray dumpet til oppstartselskap for 21,5 millioner dollar
CERN valgte norske Tech for avansert Linux-klynge
IBM skal løse livets gåte
Verden kraftigste Linux-system

Til toppen