- 11 millioner nettavhengige

Omlag seks prosent av Internett-brukerne er avhengige av det, ifølge en ny amerikansk undersøkelse.

Omlag seks prosent av Internett-brukerne er avhengige av det, ifølge en ny amerikansk undersøkelse.

Det er den amerikanske psykologen David Greenfield som hevder dette etter å ha studert svarene fra over 17.000 nettsurfere som har deltatt i en spørreundersøkelse via forsiden på ABC News' nettsted, melder Excite UK.

Forskningsrapporten, som første gang ble presentert nå i helga under det årlige møtet i Den amerikanske psykologiforeningen (APA), kommer omtrent samtidig med meldingen om at EU vurderer nye retningslinjer som skal sikre "nettomane" de samme behandlingstilbudene som andre avhengige - eksempelvis alkoholikere, narkomane og spillavhengige.

Greenfield anslår at så mange som 11 millioner mennesker kan kategoriseres som "nettavhengige", det vil si seks prosent av en estimert totalbefolkning på nettet på 200 millioner.

- Ekteskap ødelegges, unger havner i trøbbel, noen begår ulovlige handlinger, andre bruker altfor mye penger, sier Greenfield til BBC News, og forteller at de deltakerne som svarte positivt på fem eller flere av spørsmålene i undersøkelsen ble vurdert å være "nettavhengige".

Omlag 1000 av de 17.000 som deltok i undersøkelsen - 5,7 prosent for å være nøyaktig - svarte positivt på fem eller flere spørsmål.

Spørsmålet som flest svarte positivt på, omlag 30 prosent, var om hvorvidt brukerne betraktet surfing som en flukt fra dagliglivets problemer.

Tidligere forskning på "nettavhengighet" - basert på studier av universitetsstudenter - har antydet at så mange som ti prosent er avhengige av å surfe på verdensveven.

Greenfield og hans forskerteam understreker imidlertid at denne nye undersøkelsen kun er basert på spørsmål stilt til brukere av ett nettsted: Så selv om deltakelsen er stor kan respondentene neppe kalles helt representative for nettets samlede befolkning.

Forsker Kimberly Young mener likevel at studien er bred nok til at den langt på vei bekrefter at Internett-avhengighet er et reelt problem.

I en annen studie, nylig publisert av belgiske forskere, heter det at alle som bruker Internett i mer enn fire timer hver dag "med stor sannsynlighet kan sies å være avhengige".

Hvilket påminner denne påståtte "nettoman" om å sette punktum.

Til toppen