12 Telenor-ledere kan bli rike

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har gitt 12 av sin sersjanter en potensielt hyggelig opsjonspakke.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har gitt 12 av sin sersjanter en potensielt hyggelig opsjonspakke.

Telenor forteller i dag at 12 leder i selskapet har fått tildelt det som kan bli en hyggelig opsjonspakke.

Hvem lederne er, vil ikke Telenor offentliggjøre, men det er ikke de såkalte primær-innsiderne i selskapet, altså folk som konsernsjefen eller finansdirektøren.

- Dette har med private lønnforhold å gjøre og vi ønsker ikke å offentliggjøre hvem det er og hvor mye den enkelte har fått. Dette er 12 ledere og nøkkelpersonell både i stabsfunksjoner og i ledelsen av de forskjellige divisjonene, forteller pressetalsmann Dag Melgaard til digi.no.

Utgangspunktet er dagens Telenor-kurs på litt over 49 kroner. Telenor har satt innkasserings-grensen til en vekst på mer enn 5,38 prosent i året. Løfter kursen seg dette, vil de 12 lederne innkassere gevinsten for en tredjedel av sine opsjoner. Dette vil gi rundt en millioner kroner på deling.

Opsjonene kan selges - en tredjedel i året de neste tre årene og må være solgt i løpet av syv år.

Ser man bakover og er optimist, blir opsjonspakken langt hyggeligere. For i løpet av de siste 12 månedene har Telenor-aksjen steget 93 prosent. For et år siden stod Telenor-kursen i 23,90 kroner i dag.

I dag står aksjen i 49,20 kroner.

Til toppen