120.000 vet ikke hvor de er mobilkunde

Nærmere 120.000 mobilkunder vet ikke hvilken mobiloperatør de benytter. Samtidig er det de færreste mobilkundene som bytter mobiloperatør.

I en undersøkelse utført av Opinion for Post- og teletilsynet før innføringen av nummerportablilitet 1. november, svarer to prosent av de spurte at de ikke visste hvilken mobiloperatør de benyttet, mens ytterligere to prosent hadde en annen operatør enn de 12 mest benyttede operatørene i Norge. I forhold til den totale kundemassen i Norge betyr dette at over 120.000 mobilkunder er usikre eller ikke vet hvilken mobiloperatør de benytter seg av.

Post- og teletilsynet har fått gjennomført undersøkelsen.

768 av 1.000 spurte sa de hadde mobiltelefon, noe som tilsvarer en mobilpenetrasjon på 76,8 prosent. Videre kan tallene fra undersøkelsen tyde på at det før nummerportabilitet ble gjennnomført ikke var spesielt mange som byttet mobiloperatør. 16 prosent av de 768 som hadde mobiltelefon hadde benyttet anledningen til å bytte operatør.

Informasjonssjef i Post- og teletilsynet, Anne Marie Storli sier til digi.no at det er for tidlig å si noe om effekten av nummerportabilitet. - Det må vi komme tilbake til. Jeg håper vi skal ha tall i løpet av noen få uker som kan gi en pekepinn på om dette har hatt en betydning for folks mobilvaner.

Storli sier at det har skjedd flere overføringer av mobilnummer etter 1. november sammenlignet med før og at det ser ut som om bedrifter står for de fleste.

Ifølge Opinions undersøkelse bruker 9 prosent av mobilkundene mer enn 700 kroner på mobiltelefonen i måneden, mens 61 prosent bruker for under 300 kroner i måneden.

Til toppen