120 dagers frist for Java i Windows

Dommeren i Sun-Microsoft-saken krever Java i Windows innen 120 dager etter utstedelsen av et formelt pålegg.

Dommeren i Sun-Microsoft-saken krever Java i Windows innen 120 dager etter utstedelsen av et formelt pålegg.

Før utstedte dommer Fredercik Motz i Sun-Microsoft-saken en kjennelse om at Microsoft må innlemme Java i Windows. Han beordret samtidig partene til å bli enige seg i mellom om hvordan dette skulle ordnes. Forhandlingene gikk heller dårlig, og i går innkalte han partene til en høring for å skjære gjennom urimeligheter fra begge sider.

Les også

Det viktigste problemet var tidsskjemaet. Sun ville ha en 90 dagers frist, mens Microsoft ville hale ut til 180 dager.

Dommeren påla Microsoft en 120 dagers frist for å innlemme Java i Windows, beregnet fra den dagen han utsteder det formelle pålegget. Han innrømmet ytterligere to ukers utsettelse, dersom Microsoft anker det formelle pålegget til en egen ankeinstans, noe Microsoft har sagt de vil gjøre.

Det formelle pålegget kommer tidligst på mandag. Motz anbefalte partene å bli enige om de øvrige detaljene så raskt som mulig, men sa han kunne strekke seg noen dager ut i neste uke.

Det går altså i retning av at Microsoft en gang i mai vil komme med en Windows XP Service Pack 2 som inneholder både .Net-rammeverket og Java 1.3.

For noen dager siden avviste Motz to av 16 krav i Suns søksmål mot Microsoft. I går trakk han avvisningen tilbake, og forklarte at avvisningen skyldtes misforståelser. Samtidig avviste han Microsofts krav om at alle Suns krav relatert på påstått bunting av Microsoft-produkter må avvises.

Til toppen