122 stortingspolitikere har skattefri PC

122 stortingspolitikere låner per dags dato bærbar PC av sin arbeidsgiver til fri disposisjon. Skattedirektoratet har ikke fått forespørsel fra Stortinget om eventuell fordelsbeskatning av privat bruk.

122 stortingspolitikere låner per dags dato bærbar PC av sin arbeidsgiver til fri disposisjon. Skattedirektoratet har ikke fått forespørsel fra Stortinget om eventuell fordelsbeskatning av privat bruk.

Skattedirektoratet skrev i et brev til Statoil 17. februar at de 13.000 multimedia-PCene selskapet nå deler ut til sine ansatte skal fordelsbeskattes for privat bruk. Direktoratet argumenterte for dette på prinsipielt grunnlag, basert på de bestemmelser som gjelder i dagens skattelovgivning. I ettertid har imidlertid både statsminister Torbjørn Jagland og flere fremtredende stortingspolitikere stilt seg kritisk til skattedirektoratets konklusjon i saken.

Nå viser det seg altså at 122 stortingsrepresentanter har fått bærbar PC av sin arbeidsgiver. PCene kan, ifølge Stortingets EDB-avdeling, også benyttes til privat bruk. Dersom Skattedirektoratets prinsippielle syn slik det er vurdert i Statoil-saken, skal gjelde likt for alle, vil også stortingspolitikernes måtte belage seg på å bli fordelsbeskattet for eventuell privat bruk av Stortingts PCer.

- Vi har ikke fått noen henvendelse fra stortinget om skattemessig behandling av denne saken, sier Lily R. Tiedemann i Skattedirektoratet til digi:data. Hun hevder dessuten at brevet til Statoil er å betrakte som "et isolert svar på en forespørsel".

- Hvorvidt privat bruk av arbeidsgivers bærbare PCer ville blitt omfattet av reglene, har vi ikke tatt stilling til, sier Tiedemann. Hun legger til at det er usikkert når de endelige retningslinjene rundt beskatning av denne type ytelser blir klarlagt, og at spørsmålet for øyeblikket er overlatt til Finansdepartementet.

Avtalen mellom de folkevalgte på Løvebakken og Stortinget innebærer et vederlagsfritt lån av PCer så lenge de sitter på Stortinget. Maskinparken som er til disposisjon strekker seg fra eldre modeller av 486 50 mhz til nyere Pentium-modeller.

- Politikerne har ikke mulighet til å overta PCene ved avsluttet tjenestetid, selv ikke mot vederlag, sier Stortingets EDB leder Per Thorsteinsen til digi:data.

De politikere digi:data har snakket med har ikke ført opp fordelen av privat bruk på selvangivelsen.

Blant de 122 politikerne som låner bærbar PC fra Stortinget finnes kjente navn som Erik Solheim (Sv), Lars Sponheim (V), Thorild Widvey (H), Anita Appeltun Sæle (KrF), Valgerd Svarstad Haugland (KrF), Anders C. Sjaastad (H), Per Olaf Lundteigen (Sp), Jan Tore Sanner (H), Fritjof Frank Gundersen (FrP), Kjell Magne Bondevik (KrF), Jan P. Syse (H), Kaci Kullmann Five (H), Grete Faremo (Ap), Kristin Halvorsen (Sv), Carl I. Hagen (FrP), Erling Folkvord (Rv) og Anne Enger Lahnstein (Sp).

Til toppen