125 milliarder IBM-kroner ikke nok for Dell

For et halvt år siden inngikk IBM og Dell en omfattende samarbeidsavtale til en samlet verdi av 125 milliarder kroner, der IBM forpliktet seg til å selge deler og teknologi til Dell. Nå vil Dell utvide avtalen.

For et halvt år siden inngikk IBM og Dell en omfattende samarbeidsavtale til en samlet verdi av 125 milliarder kroner, der IBM forpliktet seg til å selge deler og teknologi til Dell. Nå vil Dell utvide avtalen.

Teknologiavtalen fra 4. mars i år innebar at IBM skulle selge lagringsteknologi og -utstyr, mikroelektronikk, nettverksløsninger og skjermteknologi til Dell for at lavpris-PC-produsenten kunne bruke disse løsningene i sine systemer.

Verken IBM eller Dell legger skjul på at det syv-årige samarbeidet er et strategisk grep for å utfordre verdens største PC-leverandør på verdensbasis, Compaq.

Nå sier Dell at de ønsker å plusse på det eksisterende multimilliard-samarbeidet med IBM med ytterligere 6 milliarder dollar - nesten 47 milliarder kroner. Den nye avtalen tilpasses den gamle og skal dermed løpe fram til 2006.

Ifølge en felles pressemelding selskapene sendte ut mandag ettermiddag norsk tid, innebærer den nye avtalen at IBM Global Services gjøres til en strategisk leverandør av IT-relaterte tjenester til Dells kunder. Fra tidlig neste år vil Dell begynne å tilby sine amerikanske kunder innen det offentlige, næringslivet og utdanningssektoren IT-tjenester fra IBM Global Services. Avtalen omfatter installasjon og servicetjenester - på stedet - for kunder som har kjøpt datautstyr fra Dell (desktops, notebooks, arbeidsstasjoner, nettverksservere og datalagringsprodukter). Målet er å utvide tjenesten til å omfatte andre internasjonale markeder i løpet av første kvartal 2000.

Foruten en bredt produkt- og tjenestesamarbeid har IBM og Dell også inngått et omfattende FoU-samarbeid som mellom annet omfatter utveksling av selskapenes patenterte teknologier.

Til toppen