13.000 stillinger kan ryke i IBM

IBM skal rydde tungt i sine europeiske stab, og Norge blir også påvirket.

IBM skal rydde tungt i sine europeiske stab, og Norge blir også påvirket.

Sent onsdag kveld tikket inn en pressemelding fra IBM hovedkontoret om IT-gigantens planer om betydelige restruktureringer av selskapet.

IBM opplyser at selskapet i løpet av andre kvartal vil igangsette en rekke tiltak for å forbedre selskapets effektivitet, kundeprofil og erobring av vekstmarkedene i Europa.

For å nå målet opplyser finansdirektør Mark Lougridge at det kan være nødvendig med betydelige nedskjæringer av personell fra mellom 10.000 til 13.000, «frivillig og ufrivillig». Nedskjæringene vil i hovedsak skje i Europa.

Ifølge internasjonal presse og kilder digi.no har vært i kontakt med bekreftes det at det i denne omgang spesielt vil være ledere som blir rammet. Det er antydet av hver fjerde sjef blir rammet av nedskjæringstiltaket.

Dermed kan rundt 3.000 sjefer på topp eller mellomledernivå i disse dager påvente en snarlig avskjed, som vil skje i løpet av annen kvartal.

Etter det digi.no kjenner til kan det også i IBM Norge være snakk om tre, fire sjefsstillinger som blir overflødig.

Informasjonsdirektør Per Vassbotn forteller til digi.no at endringene i liten grad vil ha effekt i Norge.

– Vi ser ikke for oss at det blir nødvendig med oppsigelser, idet vi ved eventuelle justeringer vil finne fram til frivillige ordninger. Nærmere informasjon om dette gis til de som måtte bli berørt. Vi samarbeider med de ansattes representanter om løsninger. Ingen av de nåværende avdelingskontorer nedlegges, forsikrer han.

Sverige er i så fall langt mer berørt. Västerås er forespeilet å miste nær 300 arbeidsplasser, Eskilstuna 122, Lindköping 36, Alingsås 39 og Huskvarna 57 arbeidsplasser. Og det ryktes om ytterligere nedbemanningsplaner.

IBM globalt forventer å høste betydelig fordeler av restruktureringen i siste halvår av 2005.

Gevinsten skal hentes ved mindre byråkrati og unødvendig mange rapporteringsledd, spesielt i land som har hatt lav vekst. IBM vil skape europeiske arbeidsgrupper som kan jobbe på tvers av landene og mer direkte mot kundene.

Nettopp disse tiltakene skal eliminere behovet for en felleseuropeisk og byråkratiske sjefspanel. IBM vil i stedet skape flere små lokale og operative enheter i Europa.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IBM Norge sier at IBM Norge har gode tradisjoner på å behandle slike konflikter.

– Jeg har vært i IBM-systemet i 33 år og aldri opplevd at noen har fått fyken, uten et anstendig tilbud om kompensasjon. I de fleste tilfeller har vi klart å tilby jobb enten ved å tilby dem andre oppgaver i bedriften eller skaffe jobb gjennom relasjoner hos våre kunder og forretningsforbindelser, sier han til digi.no.

Til toppen