13 dager - 43 prosent

De som den 8. oktober puttet pengene sine der de normalt har snakketøyet, har vært med på en oppgang i IT-indeksen på 43 prosent de siste 13 handledagene. Totalindeksen har flyttet seg 27 prosent i samme periode. Men ikke alt er like rosenrødt.

De som den 8. oktober puttet pengene sine der de normalt har snakketøyet, har vært med på en oppgang i IT-indeksen på 43 prosent de siste 13 handledagene. Totalindeksen har flyttet seg 27 prosent i samme periode. Men ikke alt er like rosenrødt.

Både totalindeksen og IT-indeksen traff en foreløpig bunn på torsdag 8. oktober. Innhentingen siden den gang er på henholdsvis 27 og 43 prosent.

Vi tar vel neppe munnen for full om vi antar at det er ny rekord for begge indeksene.

Blant vinnerene tirsdag finner vi Tandberg Data som falt under 20-tallet i august (og traff bunnen på 14 kroner den 8. oktober), men nå har krabbet opp mot 21 kroner per aksje. Det gir en oppgang tirsdag på knappe 12 prosent.

Blant de vekst-aksjene som falt kraftig tidligere i høst var Tandberg Televison som bunnet ut på 45 kroner fredag 9. oktober. Tirsdag var sluttnoteringen 67,50 - hvilket skulle gi en oppgang på 50 prosent i løpet av 12 handledager.

At nettopp Tandberg Television ser en så voldsom innhenting er et klart tegn på at risikoviljen er tilbake. Selskapet handles på meget spenstige multipler, selv om markedet vet at veien frem til å hente inn en fortjeneste som rettferdiggjør prisingen er meget lang.

Et selskap som har en sunn drift i dag og hvor risikoen mer er knyttet til norsk næringslivs fremtidsutsikter er Merkantildata. Oppgangen siden aksjen ble dumpet ned på noen og førti kroner, er enda sterkere enn i Tandberg Television. Så bør man kanskje legge til at Merkantildata var utsatt for et voldsomt salgspress over lenger tid, og at kursen ble presset meget langt ned i denne periode.

Noe av dagens oppgang skyldes trolig meldinger fra IBM og Compaq som tilsier at veksten i IT-sektoren fremdeles er solid.

Det er interessant å merke seg at disse aksjene (Merkantildata og Tandberg Television) har vært relativt likvide hele veien opp og ned, så her har det faktisk vært mulig å hente inn betydelige "trading-gevinster" i løpet av kort tid for dem som hadde de "ballene" vi etterlyste i vår kommentar på morgenen torsdag 8. oktober. (se kommentaren: "Hvem har størst baller", i høyre marg).

Et selskap hvor aksjene er mindre likvide og hvor risikoen fremdeles må karakteriseres som høy, er NetCom. Her ser det fremdeles ut som om det er prisingen relativt til ander tele-selskap, prognoser om vekst i telesektoren, og resultatslipp fra andre i bransjen, som driver kursen oppover (gårsdagens resultat i AT&T) . Tirsdag steg børsverdien på NetCom med vel seks prosent.

I all euforien som følger en oppadgående trend ved børsen, er det verdt å merke seg at ikke alt peker til himmels.

Dagens to resultat-presentører, Norman Data Defense og SuperOffice, har ikke tatt del i den siste tidens oppgang. Det ser i stor grad ut til å skyldes selskapsspesifike forhold.

Førstnevnte falt hele 17 prosent tirsdag, etter svake resultater i tredje kvartal. Hovedunnskyldningen fra selskapet var at ting tar tid, og at man ser store fluktuasjoner i prosjektinntektene. En unnskyldning som ikke så ut til å hjelp spesielt mye.

I den sammenhengen er det verd å merke seg at i en periode hvor flere IT-selskaper stiger betydelig i kurs uten at det er tilført markedet ny informasjon, er det enkelte aksjer som blir liggende i ro, eller faktisk faller ytterligere.

Programvare-selskapet Provida er et eksempel på det siste. Provida legger frem sitt resultat etter tredje kvartal på torsdag morgen. Det er ingen offentlig kjent informasjon som tilsier at det resultatet skal være svakere enn trenden så langt tilsier. Også uttalelser til digi.no for kort tid siden, indikerer at "Provida går som toget". Like fullt avsluttet aksjen tirsdagen på nytt bunn-nivå for i år med 75 kroner. En kurs vi forøvrig ikke har sett siden sommeren 1997.

Hva er det markedet "vet" om det selskapet som ikke er offentlig kjent?

Det andre norske programvare-selskapet som har kommet i gang med sin internasjonalisering er Agresso. Selskapets aksjer fikk en solid nedtur fra nivåer opp mot 40 kroner på forsommeren ned mot 18 kroner i begynnelsen av oktober. Tirsdagen ble sluttkurs 25 kroner, en oppgang på nærmere 40 prosent siden bunnen.

I motsetning til Provida, har Agresso levert sitt tredje kvartals resultat, og bevist at selskapet leverer etter planen. Kanskje er det også bare dette som er forskjellen på de to "internasjonale" - at det ene har levert sine tall, mens markedet fremdeles ikke har sett at det virkelig går greit i Provida også?

Vi tok ett forbehold i den ovennevnte kommentaren, og det var at makroutsiktene ikke forverret seg vesentlig. Siden den gang har vi sett to rentenedsettelser - riktignok små - i USA, antydninger til effektive tiltak rettet mot bankvesenet og mot å stimulere økonomien i Japan, og en oppbremsing av hva som så ut som en finansiell influensa i Latin-Amerika.

Med andre ord har det meste ligget til rette for en solid oppgang de siste to til tre ukene.

Spørsmålet er nå om "faren er over", for verdens aksjebørser. Vi tror det er alt for tidlig å komme med en slik uttalelse, men så blir vi heller ikke betalt for å påpeke annet enn det som burde være åpenbart.

De siste ukenes oppgang bør klassifiseres som en korreksjon etter at enkeltaksjer ble hardt presset over lang tid, og markedet ikke "så ned" og oppdaget fallhøyden. At risikoen nå ikke er en så dominerende psykologisk faktor i markedet, sier lite om hvorvidt utsiktene reelt sett er blitt vesentlig lysere.

Det røde, blinkende lyset står på fremdeles, det er bare ikke alle som ser den veien lenger.

Til toppen