13 land anbefaler åpne IKT-økosystemer

En gruppe med representanter fra 13 land anbefaler retningslinjer for åpne IKT-økosystemer.

En gruppe med representanter fra 13 land anbefaler retningslinjer for åpne IKT-økosystemer.

Rapporten Roadmap for Open ICT Ecosystems ble offentliggjort i går, av en internasjonal gruppe kjent som Open ePolicy Group.

Gruppen omfatter representanter for IT- og telemyndigheter i 13 land – Argentina, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, India, Japan, Jordan, Kina, Nederland, Sør Afrika, Thailand og USA – samt Verdensbanken, Berkman Center for Internet and Society ved Harvard Law School og IT-selskapene Oracle og IBM. Representanten fra Danmark er John Gotze fra IT- og Telestyrelsen.

Initiativtaker og primus motor er Berkman Center-direktør Jeff Kaplan. Noe av inspirasjonen til å lage et veikart for implementering av åpne IKT-økosystemer var erfaringene etter flodbølgekatastrofen i Sørøst Asia sist jul, der regjeringer og hjelpeorganisasjoner erfarte at mangel på standarder gjorde det vanskelig å utveksle informasjon, og følgelig hemmet rednings- og hjelpearbeidet.

Rapporten gir retningslinjer for hvordan myndigheter, organisasjoner og bedrifter bør gå fram for å sikre at deres IT-systemer kan legges opp med tanke på fleksibel utveksling av informasjon og tjenester med andre. Den omfatter retningslinjer for planlegging, politikk, innkjøp og drift.

Det dreier seg ikke om en anbefaling av åpen kildekode. «Både åpen kildekode og proprietær programvare er med i markedet. Begge vil eksistere i et åpent IKT-økosystem. Åpne IKT-økosystemer er ikke avhengig av bare én modell for programvareutvikling,» slår rapporten fast. Den pragmatiske holdningen gjenspeiler ikke bare deltakerselskapene Oracle og IBMs praksis, men svarer også til de fleste regjeringers anbudspolitikk og prinsipielle syn. For øvrig er Microsoft en av sponsorene til Berkman Center.

Et IKT-økosystem defineres som alt – mennesker, politikk, strategier, prosesser, informasjon, teknologi, applikasjoner – som til sammen utgjør et IKT-miljø for et land, en regjering eller en bedrift. Økosystemet defineres som åpent når det er over tid preges av interoperabilitet, utviklingssamarbeid og gjennomsiktighet. Det preges av heterogenitet og tjenesteorientering.

Rapporten peker på at hovedhindringene mot interoperabilitet ikke er tekniske, men har med juridiske, organisatoriske og forretningsmessige forhold å gjøre.

En standard betraktes som åpen når den oppfyller følgende kriterier:

  • den kan ikke kontrolleres av én bestemt part
  • den utvikles i en prosess som er gjennomsiktig for alle interessenter og der alle kan bidra og bli hørt
  • den er uavhengig av plattform og leverandør
  • den er tilgjengelig for alle og enten gratis eller svært rimelig å implementere

Etter denne definisjonen er verken Java eller .Net åpne standarder. Det er imidlertid blant annet de mange standardene som Microsoft, IBM og andre har samarbeidet om innen webtjenester («web services»), som SOAP, UDDI og så videre.

Rapporten betrakter åpne standarder som ryggraden i en tjenestebasert tilnærming. Tjenesteorientert arkitektur – SOA eller «service oriented architecture» – betraktes som en arkitektur der forretningsfunksjoner bygges som egne komponenter eller tjenester. Det bryter opp applikasjonsarkitekturen i diskrete tjenester og frigjør individuelle forretningsprosesser for applikasjonsplattformene.

Det trekkes veksler på erfaringer i mange land. Eksemplene gjennomgås, og lærdommene trekkes sammen i konkrete anbefalinger innen planlegging, implementering, anbud med mer.

    Les også:

Til toppen