13 Posten-kontrakter på anbud

Det murres i bransjen om forfordeling av kontrakter i Posten, men i år skal 13 kontrakter ut på anbud.

Det murres i bransjen om forfordeling av kontrakter i Posten, men i år skal 13 kontrakter ut på anbud.

Posten Norge har lenge vært anklaget for å favorisere kontrakter til ErgoGroup. IT-driftsselskapet er eid av Posten og er Norges tredje største IT-selskap målt i antall ansatte og omsetning.

40 prosent av ErgoGroups omsetning kommer fra Posten-avtaler. Nå vil konkurransen tilspisse seg for IT-selskapet.

I alt har Posten tidligere gitt datterselskapet 47 kontrakter til en verdi av en milliard kroner. Alle disse avtalene er eller skal nå ut på anbud. Avtalene blir dessuten gransket av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

I alt fem kontrakter ble skilt ut i fjor, der to av dem er vunnet av eksterne leverandører. Ementor vant i mars driftsleveransen til Posten til en kontraktsverdi av 14 millioner kroner over tre år. I tillegg ble IBM Norge i mai valgt som leverandør av ny butikkdataløsning for Postens 1.500 postkontorer og Post i Butikk. Denne avtalen har en verdi av 55 millioner kroner.

Informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Posten Norge forteller til digi.no at 13 kontrakter i år blir lagt ut på anbud.

– Vi har gjort en strategisk beslutning om å sette ut tjenester som ikke er av Postens kjernevirksomheter, sier hun til digi.no.

47 kontrakter skal ut på anbud innen 2007, hvorav over 90 prosent legges ut på anbud i år og til neste år.

Ifølge regler for offentlige anskaffelser skal alle kontrakter utlyses med unntak av kontrakter under 200.000 kroner.

ESA vil i første omgang ha svar på hva Posten og den norske regjering vil gjøre på bakgrunn av Riksrevisjonens konklusjon. Det er to mulige utfall av saken: Enten kan ESA si seg fornøyd med svaret og deretter lukke saken. Alternativt kan ESA saksøke den norske regjering.

Posten Norge på sin side hevder at planen hele tiden har vært å legge ut kontraktene på anbud.

– Vi opplever kritikken som uberettiget for det skjedde kun i en mellomfase ved overgangen til ErgoGroup. Vår plan er å legge ut alle anbudene, noe vi har full støtte fra vår eier Samferdselsdepartementet, sier Gjølme.

Til toppen