145 000 har belastningsskader

Hele 145 000 arbeidstakere har belastningsskader som musearm og datanakke, viser en ny undersøkelse. Menneskearten er på full fart mot å bli en "Homo Computerus".

Hele 145 000 arbeidstakere har belastningsskader som musearm og datanakke, viser en ny undersøkelse. Menneskearten er på full fart mot å bli en "Homo Computerus".

En undersøkelse presentert av Kontor og Datateknisk Landsforening, EL&IT-forbundet, Datakortet og Muskel og Leddklinikken, viser at 145 000 databrukere har problemer med vonde armer og nakke. Undersøkelsen er gjennomført ved en rundspørring til 1000 databrukere.

- Det er viktig at disse problemene tas på alvor, sier Roar Gundersen, forbundssekretær i EL & IT-forbundet.

"Homo Computerus" - slik kan du bli, hvis du ikke passer deg


Nøkkeltall fra undersøkelsen:
  • 145 000 har musearm eller datanakke
  • 30% av dem har smerter som går utover det daglige arbeidet
  • 6% av dem har vurdert sykemelding som følge av problemene

Ifølge de fire samarbeidspartnerne sykemeldes 150 000 årlig på grunn av belastningsskader generelt, men ingen vet hvor mye av dette som egentlig skyldes feil bruk av datateknologi. Dette utgjør 50% av alle sykemeldinger, og totalt koster belastningslidelser samfunnet 50 milliarder kroner årlig. Hvert år uføretrygdes nye 10 000 på grunn av slike skader, og veksten i antallet uføretrygdede er 94% for menn og 130% for kvinner.

Partene varsler nå aksjoner i form av intensivert innsats på opplysning og bevisstgjøring, aktiviteter på arbeidsplassene, og helt konkret: Å få akseptert belastningsskader som erstatningsgrunnlag i forhold til yrkesskadeforsikringer.

- Hvis du skades på arbeidsplassen, omfattes du av yrkesskadeforsikring, men dersom det er en belastningsskade, utbetaler ikke forsikringsselskapet noen ting, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening.

- Dette vil vi nå presse på for å få en endring på, legger han til.
Tom Skjønhaug
De fleste av oss har feil sittestilling foran skjermarbeidsplassen, ifølge daglig leder Tom Skjønhaug i Muskel og Leddklinikken.

- Forebygging av belastningsskader dreier seg først og fremst om at folk lærer seg avslapningsteknikker, om å stresse ned, og om å komme tidlig til behandling, sier han.

Skjønhaug mener at det å få en belastningsskade ofte er tabubelagt, ikke minst for folk innenfor IT-bransjen. Når du sitter der med et programmeringsprosjekt som bare må være ferdig i neste uke, er det lite motivasjon for å melde en kaputt arm til sjefen.
Til toppen