147 millioner nettbrukere i verden

Det finnes nå 147 millioner nettbrukere. Av disse har Norge 1,34 millioner, og ligger på en femtende plass. I løpet av to år vil det ventelig være 320 millioner internettbrukere i verden.

Det finnes nå 147 millioner nettbrukere. Av disse har Norge 1,34 millioner, og ligger på en femtende plass. I løpet av to år vil det ventelig være 320 millioner internettbrukere i verden.

I hele verden var det i 1998 godt over 147 millioner internettbrukere, mot til sammen 61 million nettbrukere i 1996, viser en undersøkelse utført av det amerikanske analyseselskapet Computer Industry Almanac Inc.

Av disse 147 millionene har Europa kun halvparten av det USA og Canada har til sammen. Totalt i Europa er det 36 millioner internettbrukere, mens USA og Canada har i underkant av 89 millioner nettbrukere.

De 15 land med flest nettbrukere har til sammen 130 millioner nettbrukere, og står derfor for 89 prosent av de totale brukerne.

I statistikken fra Computer Industry Almanac havner Norge på en 15. plass med 1,34 millioner nettbrukere. Tatt i betraktning at det kun er 4,5 millioner innbyggere i Norge, er plasseringen høy.

Sverige får den høyeste plasseringen av de nordiske land, og havner på en åttende plass med sine 2,58 millioner nettbrukere. Finland ligger på 14. plass med 1,57 millioner nettbruker i 1998. Danskene er ikke med blant de 15 største "nett-land".

Estimater fra samme selskap går på at det på slutten av år 2000 vil være rundt 320 millioner nettbrukere globalt sett, og i år 2005 vil være over 720 millioner nettbrukere. Av denne potten regner analyseselskapet at USA vil stå for 207 millioner av nettbrukerne i 2005, noe som innebærer et fall i USAs prosentvise andel av verdens nettbrukere.

Termen nettbruker er i denne sammenhengen voksne ukentlige brukere av Internett på jobb eller hjemme.

Ranking Land Ukentlige
nettbrukere
1 USA 76,5
2 Japan 9,75
3 Storbritannia 8,10
4 Tyskland 7,14
5 Canada 6,49
6 Australia 4,36
7 Frankrike 2,79
8 Sverige 2,58
9 Italia 2,14
10 Spania 1,98
11 Nederland 1,96
12 Taiwan 1,65
13 Kina 1,58
14 Finland 1,57
15 Norge 1,34

Antall nettbrukere er i millioner. Kilde; Computer Industry Almanac Inc.

Til toppen