15.000 besøkende ventes til Software 98

Allmenne problemstillinger knyttet til underskuddet på IT-folk i næringslivet og dårlig utdanningskapasitet preger kurs- og konferansevirksomheten på Norges største IT-arrangement som åpner tirsdag denne uka.

Software 98 gjennomføres på Inforama ved Sandvika utenfor Oslo. Leder for programkomitéen er Stig Morten Garcia i Energipartner AS. Han venter 1400 deltakere på kursene og konferansene som arrangeres i tilknytning til utstillingen som 130 bedrifter er med på.

- Kursene og konferansene på Software er populære fordi de oppfattes som helt uavhengige av leverandører og produsenter, sier Garcia.

- Programmet er bredt anlagt, og dekker alt fra svært allmenne emner til dypsindige problemstillinger innen programmering.

Det er tre arrangementer Garcia trekker spesielt fram, i tillegg til Rosing-seminaret torsdag ettermiddag.

- Hele fredagen pågår en konferanse kalt Planlegging og strategi for IT i skolen, både grunnskole og videregående. Blant annet vil statsråd Jon Lilletun svare på to spørsmål: Kan IT bidra til at skolen når sine målesetninger? Bidrar IT til at skolens målsetninger endres?

Det andre arrangementet Garcia trekker frem, er messens første, et gratis foredrag tirsdag formiddag av professor Olav Torvund fra Institutt for rettsinformatikk om Norge og det elektroniske markedet. Torvund går inn på hva dette markedet er, hva slags regler og regulering det er behov for, hva som skjer internasjonalt, og hva norske myndigheter driver med.

- Til slutt vil jeg nevne heldagsseminaret på onsdag, om Kampen for kvalifisert arbeidskraft i informasjonssamfunnet. Målgruppen for dette seminaret er bedriftsledere, personalsjefer, skoledirektører, studieveiledere og ansatte i arbeidsmarkedsetaten. På programmet står innlegg fra både NHO og LO, samt en presentasjon av Buer-utvalgets forslag til etter- og videreutdanningsreform.

digi.no har presentert en del av søkerne til Rosing-prisen for kreativitet i detalj, og har blant annet gått grundig gjennom de tre nominerte: ClustRa DBMS Server fra Trondheim-firmaet ClustRa, spillet Paradigm Shift fra FunCom i Oslo, og Definitive Scenario fra TerraMar Informasjonssystemer i Bærum.

To andre priser har fått mindre oppmerksomhet hos oss. Til Rosing-prisen for god anvendelse av IT er de nominerte Sørum kommune, Kreftregisteret (Mammografiprosjektet) og Statoil. Sørum kommune vakte oppsikt i mai i fjor da det ble kjent at Datatilsynet hadde godkjent dens Internett-tilkopling, der følsomme data innen sosialomsorgen beskyttes av to brannmurer.

De nominerte til Rosing-prisen for brukervennlighet er:

  • informasjonskonseptet NoByKom for norske byer og kommuner, en Internett-basert struktur for informasjonstjenester i lokalsamfunn fra Kongsberg Intech.
  • økonomi- og informasjonssystemet GuruEnterprise 97 fra Guru Software nomineres for å mestre kompleks funksjonalitet i et oppgavetilpasset brukergrensesnitt
  • den nøkkelferdige intranett-løsningen Intranett Sentral fra Intr@net System beskrives som en grunnpakke for å lage intranett-løsninger for bedrifter. Juryen begrunner nominasjon ved en visualisering som sikrer at brukeren vet hvor hun er til enhver tid.

Nettstedet til Software 98 inneholder program og utstillerliste, den siste ordnet alfabetisk eller etter standnummer, samt per kategori.

Til toppen