RESULTATERFINANS

15 tiltak mot skatteunndragelse

Banebrytende handlingsplan fra OECD.

Generalsekretær Angel Gurria vil ha slutt på at selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google misbruker et foreldet regelverk.
Generalsekretær Angel Gurria vil ha slutt på at selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google misbruker et foreldet regelverk. Bilde: Lefteris Pitarakis - WPA Pool/Getty Images) / All Over Press
22. juli 2013 - 11:01

På G20-møtet i Moskva lørdag la generalsekretær Angel Gurria i OECD fram en handlingsplan mot bedrifters skattesnyteri.

Handlingsplanen skyldes et felles initiativ i desember fra finansministrene i Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

    Les også:

Handlingsplanen vil få stor betydning for den internasjonale IT-bransjen. Det er de siste årene blitt pinlig klart at framgangsrike børsnoterte selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google utnytter et foreldet internasjonalt regelverk til å hindre beskatning av enorme verdier.

Beregninger i Frankrike tyder på at statskassen ville tjent en halv milliard euro om disse selskapenes inntekter i landet ble beskattet på samme nivå som vanlige franske selskaper.

Norge lider av det samme: Googles virksomhet i Norge genererte i 2011 en inntekt på rundt en milliard kroner. Det året bokførte Googles norske datterselskap en omsetning på 53 millioner kroner, og et resultat før skatt på 1,9 millioner kroner.

Lovlig sett dreier det seg ikke om skattesnyteri.

Men det er et enormt problem når foreldede internasjonale skatteregler gjør at de små ikke kan konkurrere med de store på like vilkår. Det internasjonale skatteregimet favoriserer et utvalg internasjonale giganter på bekostning av de mange.

– Våre medborgere forlanger at vi angriper rike individers skatteunndragelse, og at vi reviderer det internasjonale skattesystemet for å hindre flernasjonale selskaper fra kunstig overføring av overskudd, en praksis som fører til svært lav skatt eller til og med nullskatt, og som følgelig tærer bort vårt beskatningsgrunnlag, sa Gurria da han la fram planen.

OECD kaller den systematiske skatteunndragelsen til flernasjonale selskaper for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Betegnelsen oppsummerer hva som skjer: Beskatningsgrunnlaget forvitrer fordi profitt overføres til land med svært lavt skattenivå.

Google Norge selger ikke annonser: De fungerer som agent for konsernets irske selskap. Dette selskapet betaler igjen royalty til et Google-selskap i Bermuda som eier de immaterielle rettighetene til Googles system for annonsesalg over landegrensene. Ifølge Bloomberg unngår Google beskatning av anslagsvis 2 milliarder dollar i året ved at annonsesystemets immaterielle rettigheter er registrert i skatteparadiset.

Google sentralt fastsetter hva det norske selskapet får i kommisjon. Mens omsetningen i hele Google-systemet vokste fra 24 milliarder dollar i 2009 til 38 milliarder dollar i 2011, altså med nesten 60 prosent, falt omsetningen i Google Norge i samme periode med nesten 30 prosent, fra 76 millioner kroner til 54 millioner kroner, og det skattbare overskuddet ble redusert fra 5,4 millioner kroner til 1,9 millioner.

– Vår plan omfatter 15 ærgjerrige tiltak som vil føre til den mest grunnleggende endringen innen internasjonale skatteregler siden 1920-tallet, sier Gurria.

Tiltakene har tre hovedmål:

  • Vanlige land skal gis større mulighet til å hindre misbruk av skatteparadis, blant annet ved å gjøre det umulig å registrere patenter og andre immaterielle rettigheter der.
  • Det skal ikke tillates å bokføre profitt i et annet land enn der verdiene skapes.
  • Selskaper skal pålegges å rapportere omsetning og overskudd, land for land, og stater skal pålegges å gi hverandre innsikt i skatteregler og skattevedtak.

Tiltak 1 går direkte på IT-bransjen: «Address the tax challenges of the digital economy».

Her oppfordres landene til blant annet å kartlegge hvordan selskaper kan være store økonomiske aktører i et land samtidig som de knapt betaler skatt. Tilnærmingen til beskatningen av den digitale økonomien må være «helhetlig», understrekes det i rapporten, og må bygge på en gjennomgripende analyse av forretningsmodellene i denne sektoren.

– Endringene vil kreve beslutningskraft fra nasjonale myndigheter, men de er innen rekkevidde. OECD er klar til å støtte medlems- og partnerland i overgangen til moderne og effektive skattesystemer der alle betaler sin rettmessige del, lover generalsekretæren i OECD.

I en kommentar til Bloomberg sier beskatningssjef Pascal Saint-Amans i OECD at det ikke er noen reell økonomisk aktivitet på Bermuda, samtidig som masse overskudd havner der.

OECD-planen får positive omtale i internasjonal presse (se for eksempel New York Times, Financial Times, Le Monde, The Economist). Det understrekes at dersom de 15 tiltakene settes ut i livet vil det bli svært vanskelig på å skille skattbare inntekter fra den økonomiske virksomheten som skaper dem.

Samtidig er det klart at det vil ta år – Saint-Amans betraktes som optimist når han snakker om å komme i gang innen to år – før tiltakene kan tenkes å få noen virkning.

Det er avgjørende at særlig de mektigste OECD-medlemmene slutter seg til forslagene, og at de får kommende stormakter som Kina og India med seg. Europeiske land som Irland, Nederland og Luxemburg er blant dem som med viten og vilje har stilt seg til rådighet for skatteunndragelsene til store selskaper: De må endre praksis.

For Norges del er oppgaven klar: Det politiske miljøet må kutte ut populistisk spillfekteri og ta stilling til OECD-forslagene. Det går ikke lenger å lange ut mot internasjonale bedrifters skatteunndragelser i allmenne vendinger. Nå foreligger en realistisk handlingsplan: Debatten behøver ikke lenger å belyse hvor ille det er. I stedet kan man diskutere hva som kan gjøres.

–-

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.