1500 overtallige i svenske Telia Sonera

Telia Sonera-sjef Anders Igel har bestemt seg for hvor mange arbeidsplasser som skal fjernes fra den svenske virksomheten som følge av Telias fusjon med Sonera.

Regnet fra siste årsskifte skal Telia Soneras organisasjon slankes med 1500 personer. Allerede er 500 innleide konsulenter og 300 faste ansatte fjernet fra Telia Soneras lønnslister, hvilket betyr at ytterligere 700 må belage seg på å søke ny jobb om ikke lang tid.

- De bemanningsreduksjoner vi nå skal gjennomføre skal skje på beste måte og med respekt for de som direkte blir berørt og for de ansatte som blir igjen. Overtalligheten skal håndteres gjennom naturlig avgang, førtidspensjoner og innenfor de rammer som ligger i overtallighetsprogrammet "Telia Resurs och Omställning", sier Marie Ehrling som leder Telia Soneras virksomhet i Sverige.

Hun forteller at det allerede er innledet samtaler med fagforeningene om hvilke personalkategorier og enkeltansatte som blir berørt av nedbemanningen.

Telia Sonera i Sverige har også en rekke ansatte som er innleid personale fra vikarbyråer. Så langt i år er 125 slike ansatte fjernet fra Telia Soneras lønnslister, og det ligger i kortene at innleide fra vikarbyråer må forlate selskapet før turen kommer til de fast ansatte.

digi.no omtalt allerede i april de forestående nedbemanninger i Telia Sonera.

Les mer om:
;