155 Mbit/s binder høyere utdanning sammen

Forskningsnettet er det hittil raskeste som er installert i Norge, og ved hjelp av en aksesslinje på 155 Mbit/s vil de fire universitetene og fire av landets høgskoler knyttes sammen med det en kan kalle Norges svar på Internett 2.

Forskningsnettet er det hittil raskeste som er installert i Norge, og ved hjelp av en aksesslinje på 155 Mbit/s vil de fire universitetene og fire av landets høgskoler knyttes sammen med det en kan kalle Norges svar på Internett 2.

Navnet på det nye nettet er "Nasjonalt forskningsnett" og består av et stabilt forskningsnett (for produksjon og utprøving av nye anvendelser) og eksperimentelle testnett (for utprøving av ny netteknologi).

I mai ble alle universiteter, fire høyskoler og endel forskningsinstitutter koplet sammen i Forskningsnettet. Begge nettene er basert på Telenors Nordicom ATM tjeneste.

- Testnettet er enestående i og med at det gir de akademiske miljøene mulighet til å arbeide med ny teknologi og nye anvendelser over lange distanser uten å ta hensyn til om nettet bryter sammen. Uttesting og forskning på neste generasjons Internett er eksempel på en type aktiviteter som kommer til å skje på testnettet, sier administrerende direktør i UNINETT, Petter Kongshaug.

Det kan opprettes nye testnett for ulike eksperimenter eller netteknologier som kan kjøres parallelt mer hverandre. Det planlegges med kapasitet for 35 prosent belagt produksjon og 65 prosent ledig kapasitet til forskning på anvendelser.

Til toppen