159.000 har handlet på nett

Bestilling av varer og tjenester over nettet har eksplodert i løpet av et halvt år. Nettsalget er konsentrert rundt bøker, musikk og programvare.

159.000 surfere, som har brukt Internett "siste 30 dager," har handlet på nettet en eller annen gang i løpet av nettkarrieren.

I februar viste tallene fra Norsk Gallup Institutt at rundt 93.000 nettbrukere bestilte varer og tjenester på nettet i løpet av én måned. Det var det samme antallet som benyttet nettet til handel i november i fjor.

Men stagnasjonen har ikke vedvart. I mai 1997 var tallet økt til 116.000 og i august er det altså 159.000 som har bestilt varer og tjenester.

Handelen er konsentrert rundt bøker, musikk og programvare. Andre produktgrupper som matvarer, reiser, billetter og blomster utgjør en liten grad av kjøpene, viser tallene fra Gallup.

De som handler er i overveiende grad menn. De er unge, har høyere inntekt enn gjennomsnittet av befolkningen, er ledere eller selvstendige næringsdrivende og bor i det sentrale østlandsområdet.

Til toppen