16MB & 32MB opp 50% i september

Prisene på de populære 16MB og 32MB minnemodulene har gått opp med 50% siden begynnelsen av september, bekrefter Thomas Lund, Business Unit Manager hos MTG.

Prisene på de populære 16MB og 32MB minnemodulene har gått opp med 50% siden begynnelsen av september, bekrefter Thomas Lund, Business Unit Manager hos MTG.

Prisene på de populære 16 og 32MB minnemodulene har steget med 50% siden begynnelsen av september fastslår Thomas Lund, Business Unit Manager i MTG - det nyfusjonerte Santech og Micro Software.

- Vi har sett en sunn, daglig oppgang i prisene siden begynnelsen av september, sier Lund. De store PC produsentene har nå kjørt med lager av minne til egen produksjon på kun noen få dager, etter at de alle fikk seg en kraftig smekk i fjor. Nå som bunnnivået ser ut til å være nådd, har PC produsentene begynt å øke lagrene sine til en uke - ti dagers produksjon for å dekke sine to primære behov, å skaffe nok minne til egen produksjon samt å kunne sette priser på sine PCer flere uker før de selges, sier Lund.

- De store produsentene har så store behov for minne at når de øker sine lagre får vi en knapphet på varer og en aksellerasjon i prisoppgangen. Dog tror jeg vi har sett toppen av denne oppgangen, og det er ikke umulig at vi får en viss nedgang i løpet av to til tre uker. Allikevel tror jeg markedet vil stabilisere seg på et høyere nivå enn bunnoteringen for en måned siden, det er for mange i bransjen som har interesse av et høyere prisnivå, avslutter Lund.

Chipprodusentene brukte bare 92,4% av produksjonskapasiteten i første halvår 96, i henhold til Semiconductor International Capacity Statistics (SICAS). Det er en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra tilsvarende periode i fjor og er først gang det har vært en nedgang siden SICAS begynte sine undersøkelser i første halvår 1994. 46 store produsenter i Japan, USA, Europa, Syd Korea og Taiwan er med på undersøkelsen. Resulatet representerer også en nedgang på 3,6 prosentpoeng siden andre halvår i 95.

Når produsentene bruker mindre av kapasiten i sin produksjon kan det føre til periodisk knapphet på varer, særlig hvis man får en oppsving i etterspørselen. Som digi:data tidligere har omtalt, er det mye treghet i produksjonssystemet for chips og man kan derfor få store svingninger i prisene i perioder med endringer i etterspørselen.

Vi har nå en situasjon hvor databransjen har brent seg kraftig det siste året. Derfor har få aktører særlig mye minne på lager. Når det blir en oppsving i etterspørselen, finnes det ingen buffer til å ta seg av den økte etterspørselen og vi får kraftig økende priser. Bransjen har mye ledig kapasistet til produksjon, som det fremgår av SICAS' undersøkelse, men de store aktørene holder igjen produksjon i vente av høyere priser, og vi kan derfor få oppgang i en periode hvor det "burde" vært overskudd av varer, produksjonskapasiteten tatt i betraktning.

På den annen side, mener endel amerikanske analytikere at oppgangen nå skyldes at det er avslutningen på tredje kvartal for produsentene. For å få opp prisene og pynte på kvartalsresultatet, holder de igjen varer. De samme analytikerne mener at produsentene vil slippe fler moduler på markedet i fjerde kvartal, og vi vil se en svak nedgang som vil vare inn i 1997.

Ingen kan med sikkerhet si hvilken vei prisene går, men digi:data vil følge saken og holde deg oppdatert når det er store bevegelser i markedet.

Til toppen