18.000 Telenor-ansatte går til urnene

Mandag og tirsdag skal 18.000 ansatte i Telenor velge ansattes representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Telenor.

En ute før Stortingsvalget stemmer de ansatte i Telenor over hvem som skal representere dem i Telenors ulike styrer og råd.

Fordi Telenor er organisert som et aksjeselskap har de ansatte ifølge lovekst tekst krav på å bli representert i de ulike styrene avhengig av hvor mange som jobber i selskapet. Telenor er jo ikke ett selskap, men mange, nærmere 100.

De ansatte skal besette tre av ni medlemmer i Telenors styre, fem av 15 i Telenors bedriftsforsamling samt en rekke representanter til Telenors ulike datterselskaper, nærmere bestemt 34 styrer.

Det har vært valg en gang tidligere etter at Telenor ble aksjeselskap i 1994. Nå får alle styrer i konsernet samme funksjonsperiode, noe som gjør at alle valgene foretas samtidig.

I Telenor er det fire fagforeningerav en viss størrelse, samt uavhengige lister som stiller til valg, alene eller i listesamarbeid. Det er det LO-tilsluttede Tele og Dataforbundet, det YS-tilsluttede KTTL, samt TS og NITO.

digi.no kommer tilbake med resultatene av valget så snart det foreligger.

Til toppen