18 ganger raskere mobilsurf

Telenor Mobil vil teste teknologien GPRS (General Packet Radio Service) som kan gi hastigheter over mobilnettet på opptil 170 kbit/s, eller nesten 18 ganger raskere enn de 9,6 kbit/s som tilbys i dag.

Telenor Mobil vil teste teknologien GPRS (General Packet Radio Service) som kan gi hastigheter over mobilnettet på opptil 170 kbit/s, eller nesten 18 ganger raskere enn de 9,6 kbit/s som tilbys i dag.

Telenor Mobil jobber i dag med programvareoppgradering av mobilnettet for å håndtere HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), som er en teknologi som øker hastigheten i mobilnettet til brukeren til 28,8 kbit/s, og ut fra brukeren til 19,2 kbit/s, henholdsvis tre og to ganger raskere enn vanlig GSM-hastighet.

Denne oppgraderingen skal være ferdig i vinter da Telenor regner med at de første terminalene for denne teknologien er på markedet.

Informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth H. Gjølme, sier til digi.no at selskapet ikke har bestemt seg for å installere GPRS i sitt mobilnett, men vil i første omgang gjennomføre et test-prosjekt som vil ligge til grunn for selskapets vurdering av denne teknologien.

HSCSD sørger for en høyere hastighet på GSM-nettet ved at flere kanaler brukes parallelt.

GPRS er pakke-svitsjet basert på IP med en adresse knyttet til hver pakke. Det er ventet at mobilkonkurrenten NetCom vil vedta å gå for GPRS i løpet av høsten som sitt tilbud til kunder som ønsker raskere hastigfhet på mobiltelefonen.

Telenor Mobil har gitt Ericsson oppdraget med å levere testnettet til GPRS.

Produktdirektør i Telenor Mobil, Trond Wiborg, sier at GPRS vil være en av de mest sentrale teknologiene i fremtidens mobile nett, blant annet fordi den effektiviserer internettaksess over GSM og gjør IP-verdenen mer tilgjengelig også for mobile brukere. - Det er derfor svært viktig for oss å få startet uttesting av teknologien så snart som mulig, sier han.

Til toppen