1800 må gå i Bull

Stormaskinbusinessen er ikke det den en gang var - ei heller for Bull, som nå kvitter seg med 1800 ansatte, de fleste "mainframe-folk".

Stormaskinbusinessen er ikke det den en gang var - ei heller for Bull, som nå kvitter seg med 1800 ansatte, de fleste "mainframe-folk".

Ifølge IDG News Service er det Bulls refokusering på Internett-relaterte produkter og tjenester som koster 1800 "gammeldagse" Bull-ansatte jobben.

- Vi arbeider hardt med å tilpasse oss fremtidens marked, sier talsperson Jean-Jaques Roulman i Bull, som forteller at de som mister arbeidet først og fremst er mainframe-spesialister som ikke gar tatt imot tilbud om omskolering. Også ansatte innen administrasjon og support, samt ingeniører ved Bulls FoU-avdelinger må belage seg på å søke etter ny jobb.

Størsteparten av bemanningskuttet tas i Frankrike, der omlag 1000 ansatte må gå. Italia rammes også hardt; der sies det opp 240 ansatte. I tillegg kommer det nedskjæringer i USA og i andre europeiske land.

Parallelt med at folk sies opp, akter Bull å ansette nye folk - anslagsvis 1000 stykker - i selskapets servicedivisjon i løpet av 1999. Det er like mange nyansettelser som Bull hadde i fjor i denne divisjonen.

I forbindelse med fremleggelsen av 1998-resultatet (se peker nedenfor) uttalte markedssjef Thomas Hagelid i Bull Norge til digi.no at de betydelige omstruktureringskostnadene for fjoråret i hovedsak omfattet virksomheten i Italia. Bulls årsregnskap viste positiv drift, men overskuddet ble redusert til fattige tre millioner euro av en omsetning på 3,8 milliarder.

I en e-post til digi.no opplyser Hagelid onsdag at Bull kjører et internt prosjekt kalt "reskilling and redeployment", hvor målet er noe lavere salgskostnader. I løpet av 1998 ble personalstaben i Bull redusert med 620, samtidig som 1900 nye ble ansatt. Dette programmet fortsetter i '99, og berører i hovedsak Frankrike og Syd Europa.

"Bull Northern Europe berøres ikke, vi vil fortsette vår aggressive satsning, og rekruttere nytt personell. Bull Northern Europe anses for å være en de beste "clustre" i konsernet", skriver Hagelid.

Til toppen