1997 - året det var så nett

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul. I den anledning har vi tatt en titt på året som nesten har gått.

Internett har hatt en voldsom påvirkning på data-, tele-, media-, og finansbransjene. Tradisjonelle skillelinjer viskes ut, og fortrinn blir eliminert. Man møter konkurrenter fra andre bransjer og etablerte aktører møter nykommere. Gamle fortrinn forsvinner og nye distribusjonskanaler oppstår.

Telenor er Norges største dataforhandler, og Tom Adolfsen snakker stadig om at Merkantildata skal bli stor på teletrafikk. I en periode var Schibsted like stor som Telenor på nettaksess - tradisjonelt et teledoméne - mens Telenor var på vei inn på innholdssiden. Man kan handle aksjer, utføre bankoppdrag, og bestille matvarer på Internett.

Vi har tatt en titt på noen av de største begivenhetene i 1997 som har preget bransjene digi.no følger.

Internett

I løpet av året ble fusjonen mellom Norges to største nettaksessleverandører Telenor Online og Schibstednett fullført. Vi fikk én kjempeaktør på aksess - Telenor Nextel - som endte opp med rundt tre fjerdedeler av aksessmarkedet, og Scandinavia Online - det felleseide men Schibsted-dominerte selskapet - som råder på innholdsdistribusjon og nettrafikk.

Vi opplevde at Konkurransetilsynet ikke likte fusjonen, men de bagatellmessige påleggene tilsynet kom med, rokket ikke ved avtalen. Telenor fikk aksessbiten og Scibsted fikk innholdet.

Andre aktører som Telia og Tele2 har gitt Nextel aggressiv konkurranse, både i privat- og bedriftsmarkedet, mens Global One er første store aktør som har fått nok av konkurransen i nettmarkedet. I desember kunngjorde selskapet at det trakk seg fra nettaksess mot privatmarkedet.

Netthandelen tok definitivt ikke av i 1997. Betalingskortselskapene har greid å trenere utviklingen av netthandelen til implementeringer basert på deres SET-standard er fritt tilgjengelig. Kortaktørene frykter at de skal bli holdt utenfor pengestrømmen på nett. En rekke aktører er allerede på banen med nettsalg; man kan kjøpe bøker, data, husholdningsvarer, og pizza på nett, men salget har definitivt ikke nådd kritisk masse.

Den såkalte "hacker-saken", der en ung mann er beskyldt for å ha slettet tusenvis av filer på Nextel, har også preget 1997 på nett i Norge. Dom i saken faller på nyåret.

Telekom

Det har vært en frenetisk aktivitet i telemarkedet i kjøret mot 1. januar 1998, når restene av telemonopolet faller. Internasjonale aktører som Telia, Tele2 og Global One - for å nevne noen - er igang for fullt i Norge. Også kraftselskapene har sett muligheter i telemarkedet for gjenbruk av infrastruktur til teletrafikk, og aktører som EniTel og ElTele er resultatet. En rekke telemeglere som kjøper og videreselger ledig linjekapasitet har også sett dagens lys.

På mobilmarkedet har NetCom GSM fått orden i rekkene, og selskapet har hatt et solid år med vekst i abonnementsmassen og kraftig forbedrede resultater. Som følge av dette har aksjekursen fått et voldsomt løft. Også Telenor Mobil har hatt kraftig vekst. Mobilduoen vil til neste år ventelig få sterk konkurranse fra Telia, selv om selskapet står overfor formidable infrastrukturinvesteringer, når det nye GSM 1800-nettet går på luften i 1998. Det er grunn til å vente at Telia, i tillegg til NetCom og Telenor Mobil, får lisens til å bygge og drifte et slikt nett.

Telebransjen står overfor stadige konsolideringer. Om Worldcom får de godkjennelsene som skal til fra konkurransemyndighetene i EU, vil selskapet etter overtakelsen av MCI til 37 milliarder dollar bli verdens tredje største teleallianse. Ameritechs oppkjøp av over førti prosent av TeleDanmark viser dessuten at også de nordiske televerk er attraktive oppkjøpskandidater og at konsolideringene i telebransjen også vil ramme Norden.

Data og finans

Også databransjen konsoliderer. Her hjemme fortsetter Merkantildata å vokse, det være seg organisk så vel som gjennom oppkjøp. Selskapet er på vei mot en årsomsetning et to-siffret antall milliarder kroner etter skelskiftet. Telenor Bedrift, Norges største dataselskap, sliter med lønnsomhet og ledelse. Etter flere topplederskifter består ledelsen nå av Jon Fredrik Baksaas og tidligere Santech- og HP-sjef, Terje Christoffersen. Det blir spennende å se om duoen kan få gjøkungen Bedrift til å tjene penger.

Terje Christoffersen solgte seg ut av et uføre i Santech - datadistributøren han ikke greide å returnere til lønnsomhet gjennom sitt drøye år der. Miami-baserte CHS Electronics overtok Santech for en snau milliard - godt over markedsprisen. Overtakelsen betød også slutten på norsk dominanse i distribusjonsmarkedet.

Nok en IT-gigant ble til da nederlandske Getronics tok over det fusjonerte konsernet bestående av ARK og Cinet.

Mens konsolidering har preget forhandlerbransjen har programvarebransjen vært preget av spesialisering. Computer Advances Group, Visma og Sysdeco har brukt 1997 til å rendyrke sine virksomheter og fremstår ved inngangen til 1997 som langt mer fokuserte enn det som var tilfellet ved forrige årsskifte.

Nettleserkrigen mellom Microsoft og Netscape fortsetter. Begge aktørene er ute med sine fjerdegenerasjons nettlesere. Netscapes ledelse har skrumpet kraftig inn i løpet av året. Målinger hos digi.no indikerer at flere lesere bruker Explorer enn Navigator til å lese digi.no. Dagbladets nett-tvekamp viser at drøyt femti prosent av Dabladets lesere bruker Navigator, mens rundt førti prosent bruker Explorer - en kraftig utjevning av styrkeforholdet i løpet av året.

Det er også verdt å merke seg de juridiske problemene Microsoft har fått med det amerikanske justisdepartementet som beskylder Microsoft for urettmessig bunting av Explorer og Windows.

Media

Mediabransjen er preget av Internetts fremgang som innholdsbærer og distribusjonskanal. Schibsted har bevist at selskapet vil være med i teten også på elektroniske medier. SOL-satsingen på nett i 1997 har vært omfattende, og Schibsted kjøpte som omtalt i går 18,2 prosent i Internett Kanal1 AS, det elektroniske mediehuset som blant annet utgir internettavisen digi.no.

Orkla kom på banen i løpet av året med Hjemmenett, en infallsport til Internett, der Orka-konsernet profilerer eget og andres innhold. Også A-pressen kom på nett i 1997. Etter stor suksess med Bergensavisens nettsatsing, kom konsernet med et ti-talls andre aviser i elektronisk utgave, og flere vil følge i neste runde.

Telenor Media skilte ut nettmagasinet Origo som selvstendig selskap mot slutten av 1996 og ga det en seksmåneders fallskjerm. Mot slutten av 1997 måtte Origo, en veteran i norsk Internett-sammenheng, kaste inn håndkleet som nettmagasin. Nå driver selskapet primært med konsulenttjenester mot nettkunder.

En rekke mulitmediaselskaper har oppstått i løpet av året og tradisjonelle aktører som formidlere og reklamebyråer har fått opp øynene for Internett. Nettet er også i ferd med å modnes, selv om det i reklamesammenheng fremdeles representerer en brøkdel i forhold til tradisjonelle medier. Estimater for nettannonser i 1997 varierer fra 30 millioner til 100 millioner kroner. Etter det digi.no erfarer ender annonsemarkedet på nett i 1997 på rundt 50 millioner kroner. Til netse år er det ventet en tre- til firedobling i dette marked.

Til toppen