2.3 prosent av reklamemarkedet til Nettet

Det største norske mediebyrået Carat spår at Internett vil ta 2,3 prosent av det norske reklamemarkedet neste år. Senior analytiker Jarle Thalberg innrømmer imidlertid at det i stor grad dreier seg om "kvalifisert gjetting".

Det største norske mediebyrået Carat spår at Internett vil ta 2,3 prosent av det norske reklamemarkedet neste år. Senior analytiker Jarle Thalberg innrømmer imidlertid at det i stor grad dreier seg om "kvalifisert gjetting".

Mediebyrået Carat, som driver både formidling og rådgiving innen alle typer norske medier, har laget prognoser for reklameomsetningen i norske medier i perioden 1996 til 1998. Oversikten, som er gjengitt i Dagens Næringsliv, viser at årets nettomsetning vil havne på rundt 50 millioner kroner etter rabatter.

Neste år vil økningen bli på formidable 300 prosent og omsetningen nå opp i 200 millioner kroner, skal vi tro Carat.

- Vi er faktisk mer edruelige enn Scandinavia Online som spår at markedet neste år vil komme opp i 300 millioner kroner, sier senior analytiker Jarle Thalberg hos Carat Media & Research. Thalberg er den som følger nye medier i byrået og opplyser at prognosene er usikre. Allerede i år har Carat måttet justere summene: - Før årsskiftet spådde vi at det ville bli omsatt reklame for 75 millioner kroner på det norske nettmarkedet i 1997. Det har vi nå måttet redusere til 50 millioner.

Oversikten fra Carat viser at Internett neste år for første gang vil ha passert kino som reklamemedium i Norge og nærmer seg utendørsreklame med stormskritt. Mediebyrået har beregnet at norske kinoer kommer til å omsette reklame for 75 millioner kroner, mens det innen utendørsbransjen, presumptivt boards, vil være en omsetning på 280 millioner kroner. Alle tallene fra Carat er beregnet etter at rabatter er innvilget, men før byråprovisjoner.

- Tallene er heftet med stor usikkerhet så lenge ting skjer så fort i dette markedet. Våre prognoser er først og fremst basert på prognoser fra Scandinavia Online. Men det blir mye kvalifisert gjetting fra vår side når det gjelder reklameomsetning på nettet i forhold til andre medier, sier Thalberg.

Han understreker imidlertid at han uansett er bombesikker på at Internett vil oppleve en formidabel vekst som reklamekanal i 1998.

Til toppen