2 av 3 leverer elektronisk på Altinn

2 av 3 bedrifter leverer nå sine skjemaer til det offentlige gjennom Altinn.

– Altinn har skapt store samfunnsøkonomiske gevinster. Både myndigheter og næringsliv sparer store ressurser på elektronisk innlevering av skjemaer til det offentlige, sier Erik Fossum, direktør ved Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundsregistrene har ansvaret for forvaltningen av Altinn-løsningen på vegne av de 21 etatene som deltar i samarbeidet.

For tre år siden var det bare 1 av 4 som leverte skjemaene elektronisk via Altinn.

– I Norge finnes nesten en halv million bedrifter. Når disse går fra å levere på papir til å levere elektronisk, snakker vi om en e-revolusjon med store effektivitetsgevinster, sier Fossum.

Det er i de minste bedriftene at flest oppgir at de bruker Altinn. Dette får stor effekt i et land med forholdsvis mange små bedrifter. Av landets 180.000 bedrifter som har ansatte, har over halvparten av disse mindre enn fem ansatte.

– Det store flertallet av brukerne, 7 av 10, sier at det er enkelt å bruke Altinn. Vi jobber kontinuerlig med å øke tilfredsheten og lanserte 15. oktober en ny og forbedret portal. Minst like viktig for oss er det at enda flere mener at det er sikkert å bruke Altinn, sier underdirektør Henning Andersson, som leder seksjonen som forvalter Altinn-løsningen ved Brønnøysundregistrene.

Totalt er det mer enn 2,2 millioner personer og over 400.000 bedrifter som har registrert seg som brukere av Altinn-tjenesten.

Siden starten i 2004 har Altinn mottatt over 23 millioner skjemaer elektronisk.

Til toppen