2 av 5 trakk seg fra frekvensauksjon

Skjevfordeling, sier bredbånds-utfordrer.

2 av 5 trakk seg fra frekvensauksjon
Tre mobilselskap får nå like store deler av frekvenskaken i 2 gigahertz-båndet. Det store «bikkjeslagsmålet» om frekvenser i 900, 1800 og 800 MHz-båndet gjenstår imidlertid. Bilde: PantherMedia/Vladimir Vydrin

Auksjonen av frekvenser i 2 gigahertz-båndet ble mandag avsluttet etter bare én runde, og langt raskere enn Post- og teletilsynet hadde forestilt seg.

Alle de ni ledige blokkene ble solgt til minstepris. Det betyr fem millioner kroner per blokk av 2x5 MHz.

Tre like deler

Det umiddelbare resultatet av dagens tildeling er at Telenor, TeliaSonera (Netcom) og Mobile Norway sitter igjen med like porsjoner (2x20 MHz) landsdekkende ressurser i 2 GHz-båndet. Ressursen er teknologinøytral, men brukes i dag primært til mobilt bredbånd.

Dette er også de samme tre aktørene som fra før hadde lisenser i dette frekvensbåndet. Totalt er det 12 blokker, men Mobile Norway skaffet seg tre av disse på en annen tildeling for et par år siden.

To ga seg

Avdelingsdirektør Geir Jan Sundal i Post- og teletilsynet (PT), som på vegne av Samferdselsdepartementet gjennomførte auksjonen, lot seg overraske over hvor raskt auksjonen gikk.

- Ja, at det skulle gå så fort hadde vi ikke trodd. Men rett før første budrunde skulle starte var det én aktør som trakk seg. Da var vi ganske sikre på at det ble med den ene runden, sier Sundal til digi.no.

Fjerde aktør trakk seg bare 24 minutter før auksjonen tok til. Tidligere har også en femte aktør trukket seg fra listen over selskaper som var interessert i å by på frekvensblokkene.

Dermed fikk heller ikke PT noen særlig glede av spesiell auksjon-programvare og konsulenthjelp fra Copenhagen Enonomic som de hadde engasjert til oppgaven.

Hvilke to aktører som trakk seg, ønsker ikke Sundal å røpe. - Det kan være aktører som har tenkt på et spesielt konsept og det kan være forretningshemmeligheter.

- Skjevfordeling

Daglig leder i Ice, Eivind Helgaker, ønsker ikke å svare på om de er blant selskapene som trakk seg fra auksjonsrunden. Han er imidlertid kritisk til fordelingen av frekvenser, som er en begrenset naturressurs.

- Generelt er det en veldig skjevfordeling av frekvenser i Norge. Det synes jeg er uheldig ut fra et konkurranseperspektiv, sier Ice-sjefen.

Helgaker, som i dag ikke har noe 4G-tilbud til kundene sine, påpeker at også de kikker på raskere bredbåndalternativ med LTE-teknologi (Long Term Evolution), men sier at tiden får vise hvordan det slår ut, og viser blant annet til myndighetenes lenge bebudede auksjon av 800 MHz-frekvenser; også kjent som den såkalte digitale dividenden, som ble ledig etter slukkingen av de analoge tv-signalene.

- Vi venter fortsatt på at samferdselsdepartementet skal gi klarsignal for 800 MHz-auksjonen, sier Sundal i Post- og teletilsynet.

Godt fornøyd

Mobile Norway er naturligvis godt fornøyd med dagens runde, som sikrer dem god landsdekkende frekvensdekning for 3G de neste tyve årene.

Samtidig mener mobilutfordreren at dagens tildeling lover godt for kommende auksjoner av frekvenser i båndene 800, 900 og 1800 MHz, som antakelig skal gjennomføres i 2013.

- Tildelingen er et viktig signal fra myndighetene om at de ønsker å skape bedre konkurranse i det norske mobilmarkedet, sier Tele 2 Norge-sjef Arild Hustad i en pressemelding.

Hans tekniske direktør Geir Løvnes sier til digi.no at 2 gigahertz-frekvensblokken de sikret seg i dag ikke umiddelbart forandrer noe.

- Dette gir god kapasitet på 3G, men vil ikke føre til noen umiddelbare endringer. Akkurat dette båndet gir ingen revolusjon fra en dag til den andre, men vi må tenke i et 10 eller 20 års perspektiv. Da blir det langt mer spennende med auksjonene av 800- og delvis 1800-frekvensene, sier Løvnes.

    Les også: