20.000 flere med telefon

De aller fleste husstander sitter i dag med telefon. Likevel ble det solgt 20.000 nye telefonabonnement i fjor. Ventetiden for vanlig telefon er under en uke.

De aller fleste husstander sitter i dag med telefon. Likevel ble det solgt 20.000 nye telefonabonnement i fjor. Ventetiden for vanlig telefon er under en uke.

- 4-5 dager, sier informasjonssjef i Telenor Privat, Elisabeth Gjølme, på spørsmål om normal ventetid for telefon. - Noen må vente lenger en det på grunn av ulike forhold, men det er snakk om enkelttilfeller.

Ialt sitter Telenor i dag på vel 1,8 milioner privatabonnement, som er en svært god dekning dett i forhold til Statistisk sentralbyrås siste tall på antall husstander i Norge, som den 3. november 1990 var 1.751.361.

Om en regner med en vekst på 100.00 husstanser årlig, kommer en raskt til at telefonpenetrasjonen i Norge er nær 100 prosent.

Til toppen