20.000 må gå i Deutsche Telekom

Den tidligere telemonopolist Deutsche Telecom planlegger "å trimme organisasjonen", som det heter på et sminket pressemeldingsspråk, med 20.000 ansatte innen år 2000. DT intensiverer samtidig partnerjakten.

En talsmann i Deutsche Telekom uttalte til Associated Press søndag at jobbkuttene er en del av DTs tiltak for å balansere prisreduksjoner med markedsvolumvekst og kostnadskutt i sitt første hele driftsår i et konkurranseutsatt telemarked .

Som en del av EUs standarder ble Tysklands telemarked liberalisert 1. januar i år. I løpet av året har Deutsche Telekom redusert sine priser i betydelig grad og kuttet 40.000 årsverk for å møte konkurransen fra et voksende antall rivaler.

Styreformann Ron Sommer i Deutsche Telekom uttrykte nylig i et intervju med ukeavisa Bild am Sonntag bekymring for det kommende forretningsåret, men la til at "vi vil gjøre alt for å kunne presentere en pen dividende for våre aksjonærer også for 1999".

Samtidig poengterte Sommer at Deutsche Telekom - som fremdeles i hovedsak er eid av den tyske stat - ikke kan unngå oppkjøp og fusjoner dersom selskapet skal opprettholde målet om å være en global aktør på telemarkedet.

DT-talsmann Klaus Lissek bekrefter Sommers uttalelser i intervjuet, og understreker at det til tross for at det ikke foreligger konkrete fusjonsplaner akkurat nå, må DT kjøpe opp nye partnere hvis det skal ha håp om å overleve i denne industrien.

Til toppen