20.000 må gå i Deutsche Telekom

Den tidligere telemonopolist Deutsche Telecom planlegger "å trimme organisasjonen", som det heter på et sminket pressemeldingsspråk, med 20.000 ansatte innen år 2000. DT intensiverer samtidig partnerjakten.

Den tidligere telemonopolist Deutsche Telecom planlegger "å trimme organisasjonen", som det heter på et sminket pressemeldingsspråk, med 20.000 ansatte innen år 2000. DT intensiverer samtidig partnerjakten.

En talsmann i Deutsche Telekom uttalte til Associated Press søndag at jobbkuttene er en del av DTs tiltak for å balansere prisreduksjoner med markedsvolumvekst og kostnadskutt i sitt første hele driftsår i et konkurranseutsatt telemarked .

Som en del av EUs standarder ble Tysklands telemarked liberalisert 1. januar i år. I løpet av året har Deutsche Telekom redusert sine priser i betydelig grad og kuttet 40.000 årsverk for å møte konkurransen fra et voksende antall rivaler.

Styreformann Ron Sommer i Deutsche Telekom uttrykte nylig i et intervju med ukeavisa Bild am Sonntag bekymring for det kommende forretningsåret, men la til at "vi vil gjøre alt for å kunne presentere en pen dividende for våre aksjonærer også for 1999".

Samtidig poengterte Sommer at Deutsche Telekom - som fremdeles i hovedsak er eid av den tyske stat - ikke kan unngå oppkjøp og fusjoner dersom selskapet skal opprettholde målet om å være en global aktør på telemarkedet.

DT-talsmann Klaus Lissek bekrefter Sommers uttalelser i intervjuet, og understreker at det til tross for at det ikke foreligger konkrete fusjonsplaner akkurat nå, må DT kjøpe opp nye partnere hvis det skal ha håp om å overleve i denne industrien.

Til toppen