200.000 i inngangsbillett

Denne måneden åpner Spray GK dørene til sine nye lokaler i Kongensgate 2. Der vil bedrifter som ikke har 200.000 kroner med seg over dørstokken bli sendt videre til konkurrentene.

Denne måneden åpner Spray GK dørene til sine nye lokaler i Kongensgate 2. Der vil bedrifter som ikke har 200.000 kroner med seg over dørstokken bli sendt videre til konkurrentene.

- Vi innfører en arbeidsdeling der Spray GK vil ta de store prosjektene fra 200.000 kroner og oppover, sier Hans Geelmuyden til digi.no.

Arbeidsdelingen innebærer at Spray GK vil ta over de største kundene fra Geelmuyden.Kiese Nye Medier (GKN). Spray GK er et samarbeid mellom Geelmuyden.Kiese Gruppen og svenske Spray Interactive Media Group, mens GKN er en etablert del av Geelmuyden.Kiese Gruppens satsing på nye medier.

Hans Geelmuyden ser likevel ingen fare for å møte seg selv i døren i Kongensgate 2. GKN skal drive videre med mindre prosjekter, ved siden av at selskapet skal stå for innholdsproduksjon og drifting av nettsteder for kundene, sier han.

Daglig leder og styremedlem Tom Hauge i Spray GK har ansvaret for å etablere selskapet og finne sin etterfølger i direktørstolen. Ifølge Hauge skal dette være gjort i løpet av de kommende ukene.

- Vi holder på å ansette administrerende direktør nå. Det er et spennende navn med stor tyngde i bransjen, sier han, men blir stille ved spørsmål om hvem personen er.

Fra starten av vil det nye selskapet ha 12 ansatte, ved siden av at flere svensker med lang erfaring med større prosjektet i Sverige vil pendle mellom prosjekter i Oslo og Stockholm. Den svenske kompetansen vil være med på å heve det norske markedet, hevder Hans Geelmuyden.

- Vi mener det norske markedet ligger halvannet år etter det svenske. Det er bare å se på halvårstallene fra våre største konkurrenter, det er jo ingen som tjener penger på Internett her.

Også Hauge mener at det norske markedet har behov for et kompetanseløft og lover store ressurser for de kundene som kommer til selskapet. Hvert kundeprosjekt vil få et team på rundt tre mennesker som er dedikert til prosjektet, sier han og legger til:

- Når vi sier at vi har en minstegrense for våre prosjekter, er det for å løfte beslutningsprosessen opp på et mer langsiktig perspektiv.

Til toppen