200 000 vil få prøve Exchange 12

Tallet på testere av neste utgave av Microsofts e-posttjener øker fra 1400 til 200.000.

Tallet på testere av neste utgave av Microsofts e-posttjener øker fra 1400 til 200.000.

Exchange 12 er den kommende nye utgaven av Microsofts e-postserver. Den endelige versjonen forventes å være klar en gang rundt årsskiftet. En første beta ble gjort tilgjengelig for rundt 1400 testere i desember.

    Les også:

Microsoft kunngjorde i går at en minimalt foredlet og avluset utgave av denne betaen vil gjøres tilgjengelig for 200 000 testere i løpet av mars, nærmere bestemt abonnenter på de to ordningene Technet og MSDN. Dette er en ordning Microsoft kaller «Community Technology Preview».

Tilbakemeldingene fra disse 200 000 testerne vil legges til grunn for en «beta 2» versjon som vil være klar i løpet av sommeren.

I forbindelse med at beta 1 slippes til utvidet testing, legger Microsoft vekt på sikkerhetsegenskapene i Exchange 12, nærmere bestemt «continuous replication». Denne kommer i to utgaver. Den for småbedrifter innebærer at Exchange-serveren kan utstyres med en ekstra disk som all e-post løpende kopieres til, slik at man alltid har noe å falle tilbake på dersom den primære disken skulle feile, og som man kan ta sikkerhetskopier fra uten å belaste den øvrige ytelsen i systemet.

Utgaven for større bedrifter tilbyr tilsvarende funksjoner, men i et klyngemiljø i stedet for speilede disker.

Andre egenskaper gjelder bedre filtrering, muligheten for å installere bare de modulene man trenger, en Monad-basert kommandolinje med skripting, og automatisk oppdagelse og konfigurering av klienter.

Exchange 12 vil videre kun kjøre på 64 biters servere.

Overgang fra Exchange 2003 til Exchange 12 skal ifølge en analyse av Gartner være en mer «naturlig» oppgradering enn den fra Exchange 5.5 til Exchange 2000 i sin tid.

Til toppen