200 mill. til Fellesdata

12 banker innen SpareBank 1 Gruppen inngikk fredag en fireårig avtale med Fellesdata. Avtalen er verdt 200 millioner kroner.

12 banker innen SpareBank 1 Gruppen inngikk fredag en fireårig avtale med Fellesdata. Avtalen er verdt 200 millioner kroner.

Avtalen omfatter drift og vedlikehold av bankenes sentrale systemer for kundeinformasjon og kontohold, samt kjøp av Bankkontorløsningene på desentral plattform, opplyser selskapet i en pressemelding.

De 12 bankene utgjør selskapet Samarbeidende Sparebanker som er en femtedel av SpareBank 1 Gruppen.

- Avtalen gir oss vesentlig bedre kostnadseffektivitet, og vil styrke vår konkurrransekraft, sier adm. banksjef Per Hovde i Sandsvær Sparebank på vegne av Samarbeidende Sparebanker.

Ifølge Hovde arbeider nå SpareBank 1Gruppen med å finne frem til felles IT-løsninger for de tilsluttede bankene. Han understreker imidlertid at dette kan ta noe tid.

- Denne avtalen sikrer oss konkurransedyktige løsninger i perioden frem til felles IT-løsninger implementeres. Avtalen gir oss mulighet for terminering etter to år om nødvendig, sier Hovde.

- Avtalen er viktig for Fellesdata både fra et strategisk og økonomisk perspektiv, sier direktør Ragnar Sandnes i Fellesdata

Samarbeidende Sparebanker består av Sandsvær Sparebank, Sparebanken Eiker Drammen, Fron Sparebank, Gjerpen og Solum Sparebank, Gran Sparebank, Halden Sparebank, Modum sparebank, Ringerikes Sparebank, Rygge-Vaaler Sparebank, Vestfold SpareBank, Sparebanken Grenland og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Til toppen