2000 elever deltok på Operasjon Skoleverk

22 skoler fra Østlandet deltok på Dataforeningens Operasjon Skoleverk 2005.

Nesten 2000 elever på 9. trinn og deres lærere deltok på Dataforeningens Operasjon Skoleverk i forrige uke. Med veiledning fra en av Dataforeningens IT-profesjonelle deltok elever og lærere både i en nettrebuskonkurranse og en test i generell IT-kompetanse.

1470 av elevene og 43 av lærerne fullførte eBorger-testen. Lærernes generelle IT-kompetanse viser seg fortsatt å være høyere enn elevenes. Mens elevenes gjennomsnittlige testresultat var på 79 prosent, var lærerne helt oppe i 91 prosent.

- Dette bildet stemmer godt med tidligere målinger av elevers og læreres IT-kompetanse, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Datakortet og medlem i Dataforeningen Finnmark.

Det som er mer bekymringsfullt er at elevene også ligger godt under landsgjennomsnittet av borgere som har tatt testen. Gjennomsnittet for disse ligger på 90 prosent.

- Jeg er overrasket og bekymret over at bare 75 prosent av de som tok testen besto, sier Nilsen.

Det innebærer at en fjerdedel av elevene ikke har minimumskompetansen til å følge med i dagens digitale samfunn.

Operasjon Skoleverk er Dataforeningens årlige skoledugnad, der medlemmene gir et dagsverk til elever i 9. klasse.

Dataforeningen har hentet inspirasjon fra skolenes Operasjon Dagsverk, og satt sammen et spennende dagsprogram der målsetningen er å inspirere og veilede elevene i bruk av PC og Internett.

Prosjektet skal være et bidrag til en spennende og nyttig IT-preget skoledag hvert år fremover, noe også testresultatene fra eBorgertesten fremmer.

Til toppen