2000 elever deltok på Operasjon Skoleverk

22 skoler fra Østlandet deltok på Dataforeningens Operasjon Skoleverk 2005.

22 skoler fra Østlandet deltok på Dataforeningens Operasjon Skoleverk 2005.

Nesten 2000 elever på 9. trinn og deres lærere deltok på Dataforeningens Operasjon Skoleverk i forrige uke. Med veiledning fra en av Dataforeningens IT-profesjonelle deltok elever og lærere både i en nettrebuskonkurranse og en test i generell IT-kompetanse.

1470 av elevene og 43 av lærerne fullførte eBorger-testen. Lærernes generelle IT-kompetanse viser seg fortsatt å være høyere enn elevenes. Mens elevenes gjennomsnittlige testresultat var på 79 prosent, var lærerne helt oppe i 91 prosent.

- Dette bildet stemmer godt med tidligere målinger av elevers og læreres IT-kompetanse, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Datakortet og medlem i Dataforeningen Finnmark.

Det som er mer bekymringsfullt er at elevene også ligger godt under landsgjennomsnittet av borgere som har tatt testen. Gjennomsnittet for disse ligger på 90 prosent.

- Jeg er overrasket og bekymret over at bare 75 prosent av de som tok testen besto, sier Nilsen.

Det innebærer at en fjerdedel av elevene ikke har minimumskompetansen til å følge med i dagens digitale samfunn.

Operasjon Skoleverk er Dataforeningens årlige skoledugnad, der medlemmene gir et dagsverk til elever i 9. klasse.

Dataforeningen har hentet inspirasjon fra skolenes Operasjon Dagsverk, og satt sammen et spennende dagsprogram der målsetningen er å inspirere og veilede elevene i bruk av PC og Internett.

Prosjektet skal være et bidrag til en spennende og nyttig IT-preget skoledag hvert år fremover, noe også testresultatene fra eBorgertesten fremmer.

Til toppen