2000 nye Nokia-millionærer

Nokias opsjonsprogram har ikke bare skapt millionærer av toppledelsen, men også 2000 millionærer blant selskapets egne ansatte.

Sterk vekst i Nokias aksjekurs de siste årene er hovedårsaken til at opsjonsprogrammet for selskapets ansatte kaster såpass mye av seg. Ifølge Dagens Industri ble Nokia-opsjonene verdsatt til 10,4 milliarder kroner på Helsingfors-børsen mandag.

Opsjonsprogrammet for 2000 ansatte startet i 1997 med en tegningskurs for i alt 13 millioner aksjer på 116 kroner per aksje. Et annet opsjonsprogram fra 1995, skal innløses i desember i Helsingfors, og gir ansatte enda bedre uttelling ved at et antall ansatte kunne notere seg for 11,6 millioner aksjer til vel 64 kroner per aksje.

I dag ligger Nokias kurs over 900 kroner, noe som gir en differanse på innløsningskurs og kjøpskurs på 800 kroner for 1997-programmet som er Nokias mest omfattende så langt.

Ifølge avisen gnir bilforhandlere og eiendomsmeglere i Helsingfors-området seg nå i hendene i vente på at millionene skal settes ut i aktivt arbeid.

Opsjonsordningene for selskapet har dessuten gitt full uttelling for Nokia-direktørene med Jorma Ollila i spissen, som alle kan notere seg for en gevinst på minst 100 millioner kroner. Konsernledelsens opsjonsprogram fra 1994, som ga rett til å kjøpe aksjer til 65 kroner (justert for senere splitt), i 1995 til 117 kroner, og i 1997 til 213 kroner gir nå full uttelling takket være sterk aksjekurs. Men verdiene ligger inn i fremtiden, for 1997-opsjonene kan først innløses i 2003.

Til toppen