2005 kan bli et nytt IT-toppår

Aldri før har lønnsomheten vært så god i IT-bransjen, og 2005 tegner til et nytt toppår.

Dot.com boblen synes å være historie, for nå går det som det suser for norsk IT-bransje.

En oversikt Finansavisen har gjort over Norges 500 største IT-selskaper , viser nemlig en vekst på 70 prosent. Samlet driftsresultat, korrigert fra Telenor, økte fra 2,68 milliarder kroner til 4,54 milliarder i perioden 2003 til 2004.

I tillegg doblet bunnlinjen seg fra 2,05 til 4,13 milliarder kroner i samme periode.

Flere IT-selskaper har vært gjennom en tøff prosess med kraftige kostnadskutt, og det kan være dette som nå gir uttelling. Riktignok har det skjedd nedbemanninger, men flere IT-selskaper forteller til Finansavisen at det nå er mindre gjennomtrekk og en sunnere arbeidsflyt.

De største bidragsyterne målt i kroner er børsselskapene Tandberg, EDB Business Partner, Tandberg Television, Visma og Eltek. Alle hadde et resultat før skatt på over 100 millioner kroner i fjor.

På den annen side var det i underkant av 28 prosent som fikk redusert omsetningen fra 2003 til 2004.

Til toppen