216 må gå fra Telenor Mobil

De ansatte i Telenor Mobil fikk i dag beskjeden om at 216 årsverk blir overtallige. De berørte får i løpet av inneværende uke tilbud om sluttpakker.

De ansatte i Telenor Mobil fikk i dag beskjeden om at 216 årsverk blir overtallige. De berørte får i løpet av inneværende uke tilbud om sluttpakker.

"Tilpasninger i bemanningen skjer som et ledd i Telenorkonsernets kostnads- og effektiviseringsprosjekt, Delta 4, og har bakgrunn i den økonomiske og markedsmessige situasjonen for Telenor Mobil", skriver selskapet i en børsmelding.

Telenor Mobil forklarer nedbemanningen med at selskapet de siste ti årene har vært gjennom en kraftig vekstperiode, noe som har krevd store ressurser og fokus på vekst og utvikling.

- Perioden med kraftig abonnementsøkning er nå over, og økningen i inntekter fra SMS og andre mobile tjenester flater også ut. Vekstfasen er erstattet med en mer normalisert driftsfase. Dette gjør at Telenor Mobils kostnadsnivå er blitt for høyt, med overkapasitet på bemanningssiden. Det er smertefullt å måtte gå til nedbemanninger i et selskap med så mange høyt kvalifiserte medarbeidere som har bidratt til Telenor Mobils suksess. Men når vekstkurven på inntektssiden nå er brutt, må også kostnadskurven brytes tilsvarende. Vi har foretatt kraftige reduksjoner i alle andre utgifter, men kommer dessverre ikke utenom en reduksjon også av antallet tilsatte, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre.


- Målet med omstillingen er å tilpasse organisasjonen til de markedsmessige utfordringene vi nå står overfor. Telenor Mobil har vært et foregangsselskap gjennom en lang vekstperiode. Vår klare ambisjon er å bevare og styrke denne posisjonen i et utviklet marked hvor mobiltelefonen er allemannseie, sier Myhre.

Også andre steder i Telenor-konsernet er det allerede gjennomført betydelige kostnadskutt og nedbemanninger. Hittil i år har 1000 Telenor-ansatte fått beskjed om at det ikke lenger er bruk for dem i selskapet - hovedsakelig innen virksomhetsområdene Teleservice, Kundeservice og Divisjon Driftstjenester i Telenor Business Solutions.

Overtallige blir tilbudt hjelp til å finne alternativt arbeid i eller utenfor Telenor, og kan få tilbud om sluttpakker.

Etter første halvår er innsparingene om lag 400 millioner kroner, og det er forventet en innsparing for hele året på rundt en milliard kroner.

Målet er å ha redusert kostnadene med brutto fire milliarder kroner ved utgangen av 2004 sammenliknet med kostnadsbasen i 2001.

Innsparingsprogrammet Delta 4 har seks fokusområder, der synergier og innsparinger på tvers av alle forretningsområdene skal realiseres innen innkjøp, økonomi, kundefront, informasjonssystemer, stabs- og støtteapparatet og nettstruktur og -drift. Det er også forventet betydelige ikke personalrelaterte innsparinger i 2003 og 2004, blant annet knyttet til innkjøp, nettstruktur og IT-systemer.

179 av de 216 som berøres av nedbemanningen er stasjonert på Fornebu. De øvrige 37 fordeler seg med små antall på de fleste av Telenor Mobils øvrige 15 kontorer utenfor Oslo. De medarbeiderne som får tilbud om sluttpakker vil ha endelig svarfrist 6. januar 2003.

Til toppen