230 EDB-ansatte mister jobben

EDB-sjef Endre Rangnes regnet seg ferdig og gjennomfører dramatiske kutt i staben.

EDB-sjef Endre Rangnes regnet seg ferdig og gjennomfører dramatiske kutt i staben.

I løpet av de 12 neste månedene må 230 ansatte gå Fra EDB Business Partner som følge av behov for effektivisering, melder EDB.

Av disse har 60 allerede forlatt EDB, mens 44 nye vil få beskjed førstkommende mandag. Nedskjæringen vil ikke innebære ekstra kostnader i regnskapet enn det som tidligere er varslet fra selskapet, ifølge EDB.

Det er avtalen med Telenor tidligere i år som er årsaken til stillingskuttene. Da tok EDB over store deler av Telenors IT-driftsavdeling, og 420 ansatte ble med over til EDB.

EDB varslet at man ikke trengte alle, men skulle bruke sommeren på å gå gjennom både sin egen stab og de ansatte man fikk fra Telenor. Et av løftene til Telenor-folkene var at de skulle stille på lik linje med EDB-ansatte i kuttrunden.

Nå må altså hele 230 ansatte finne seg en annen jobb. Det kan bli tungt for mange, for selv om IT-bransjen nå går bedre, er det fremdeles langt mellom nyansettelser.

    Les også:

Til toppen