24/7-ledelsen må kanskje betale av egen lomme

Stein Georg Lillemoen og den øvrige ledelsen for konkursrammede 24/7 Norge kan bli stilt personlig ansvarlig for å dekke inn deler av kravene i boet.

Stein Georg Lillemoen og den øvrige ledelsen for konkursrammede 24/7 Norge kan bli stilt personlig ansvarlig for å dekke inn deler av kravene i boet.

Det er nettavisen Propaganda, som i dag forteller at borevisor mener ledelsen i norske 24/7 har forsømt sine plikter og derfor må stilles personlig ansvarlig for utgiftene til revisor.

Ifølge Propaganda fakturerte revisor det siste året før konkursen nesten en halv million kroner, og borevisor i 24/7-konkursen ber bostyret vurdere om selskapets daglige leder og styre skal holdes ansvarlig for denne utgiftsposten.

Daglig leder og styremedlem før konkursen, Stein Georg Lillemoen, er nå partner i konsulentselskapet Future Preview, og ønsker ifølge Propaganda ikke å uttale seg om bobehandlingen. Han stiller seg likevel avvisende til påstandene i borevisors rapport, der regnskapene i 24/7 blant annet karakteriseres som "usedvanlig uoversiktlige".

Til toppen