24/7 mister storkunde til hovedkonkurrent

Annonsenettverket 24/7 Norge mister storkunden ABC Startsiden til DoubleClick. - Det er ingen krisestemning hos oss. Vi har ny kunde på veiinn, sier Dag Landfald i 24/7 Norge.

Annonsenettverket 24/7 Norge mister storkunden ABC Startsiden til DoubleClick. - Det er ingen krisestemning hos oss. Vi har ny kunde på veiinn, sier Dag Landfald i 24/7 Norge.

Nettannonsenettverket 24/7 Media har en hovedstrategi i dag som går ut på å betjene færre og større kunder på en skikkelig måte. Nå mister 24/7 Media Norge sin

største kunde, ABC Startsiden.

Dag Landfald bekrefter at Startsiden har vært en hovedkunde for dem:

- Ja, det har helt klart vært vår hovedsite, også i forhold til MSN, sier han. 24/7 har en avtale med Microsoft og portalen MSN på internasjonal

basis, inkludert Norge.

Et av de viktigste elementene for et annonsenettverk er å ha store nok tjenester som danner trafikkgrunnlag til å selge og kjøre annonsevisninger i nettverket. Startsiden med sin enorme trafikk, har vært den viktigste bærebjelken for 24/7 i Norge.

Grunnen til at Startsiden velger konkurrenten DoubleClick, er ønsket om å skifte annonsestyringssystem. Startsiden har valgt DART i stedet for Real Media og da er veien kort til DoubleClick.

Skiftet av annonsepartner skjer 1. april.

- Vi jobber med alternativer og kommer snart med gode nyheter, hevder Landfald som foreløpig ikke vil si noe konkret.

Det var høsten 1999 at 24/7 kapret Startsiden fra DoubleClick. Nå er altså Startsiden tilbake hos sin gamle annonsepartner.

Til toppen