24SevenOffice anker igjen

Gir seg ikke, etter at Mamut avviste et forslag om forlik.

24SevenOffice anker igjen

Gir seg ikke, etter at Mamut avviste et forslag om forlik.

24SevenOffice sendte fredag ut en børsmelding for å fortelle at Mamut har avslått deres forslag om forlik og at de anker erstatningsdommen på 12,36 millioner kroner avsagt i Oslo tingrett 21. mai i år.

Bakgrunnen for konflikten er at 24SevenOffice hevet sin samarbeidsavtale med Active 24 i oktober 2006, etter at konkurrenten Mamut hadde kjøpt selskapet. Hevingen førte til juridisk strid, og saken havnet i Borgarting lagmannsrett. 24SevenOffice krevde en erstatning på 300 millioner kroner.

Kjennelsen falt i desember 2008 og var et sviende nederlag for 24SevenOffice.

Retten var enstemmig. I dommen heter det at saken «ikke har budt på tvil» og at det er «intet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om at den tapende part skal betale fulle saksomkostninger». Dommen ble stående da Høyesterett avviste å behandle saken.

I juli i fjor bestemte Active24 og Mamut seg for å overlate til Oslo tingrett å utmåle erstatningen som den tapende parten må ut med. Kjennelsen kom 21. mai i år, og gikk altså ut på at 24SevenOffice må betale 12,36 millioner kroner til Mamut.

4. juni i år kunngjorde 24SevenOffice i en børsmelding at de hadde foreslått et forlik overfor Mamut, etter å ha konstatert at partene «har missforstått [sic] hverandre totalt i denne prosessen», og gjentatt at de er «helt uenig» med både premissene, resonnementene og konklusjonen i dommen.

Forliket de foreslo besto av en ordning der Mamut kunne selge 24SevenOffice-produkter på påstått gunstige betingelser.

    Les også:

Til toppen